“Het is een pluim voor het werk dat je doet als vrijwilliger’’

Vislviet Bartoleshuis leefbaarheidsprijs

Winnaars Leefbaarheidsprijs Zuidhorn over wat de prijs voor hen betekent

VISVLIET- Daar hangt-ie, zegt Piet van der Veen. De beheerder en voorzitter van het Bartoleshûs Visvliet wijst naar de oorkonde aan de muur. Het is de Leefbaarheidsprijs Zuidhorn (2014). Ook dit jaar wordt de prijs weer uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. Mirjam Bakker, secretaris van het Bartoleshûs noemt de uitreiking van de prijs ‘een opsteker.’ “Uit eigen ervaring weet ik dat het erg leuk is als je die prijs krijgt. Het is een pluim voor het werk dat je doet als vrijwilliger en je voelt je gewaardeerd door de gemeente en het dorp.”

Met z’n drieeën zitten ze aan tafel, beheerder en voorzitter Piet van der Veen, secretaris Mirjam Bakker en penningmeester Marco Pathuis. “Maar eigenlijk zijn we als bestuur met z’n zessen hoor,” zegt Van de Veen. “Ook Erik Wilpstra, Willem Sikkema en Marten van der Bijl helpen mee om de boel hier draaiende te houden,” zegt hij. Bijna alle bestuursleden waren vorig jaar op de nieuwjaarsreceptie. Bakker kan zich dat moment nog goed herinneren. “Dat was nog best spannend. Met een van de genomineerden zou het nog wel eens fifty-fifty kunnen worden. Halverwege de avond kregen we steeds meer positieve geluiden en toen begonnen we stiekem te hopen. Ik ging er niet heen met het gevoel dat het kat in het bakkie zou worden.”

Het was Bakker die het Bartoleshûs vorig jaar opgaf. “Maar we hebben ons wel vaker ingeschreven hoor,” vult Van de Veen aan. “Ik zit nu vijf jaar in het bestuur, dus zeker wel vijf keer,” zegt hij. Dit jaar hebben we ons niet opgegeven, zegt Bakker. “We hebben nu iemand anders genomineerd. Ik denk ook niet dat we twee jaar achter elkaar de prijs zullen winnen. Wij hebben ‘m gehad, de opsteker is er en je moet de andere verenigingen ook de prijs gunnen.”

Van der Veen en Pathuis knikken instemmend. Ook zij waren er bij op de avond van de prijsuitreiking. Ze spreken over een stukje waardering en erkenning voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten in het dorpshuis. “We zorgen ervoor dat mensen en verenigingen uit het dorp hier activiteiten kunnen organiseren. Een feestje bijvoorbeeld maar ook begrafenissen worden hier gehouden. Zelf organiseren we jaarlijks een Hollandse avond en een nieuwjaarsreceptie,” vertelt Van de Veen.

Van de gemeente kregen de bestuursleden naast een oorkonde ook vijfhonderd euro voor hun inzet als vrijwilliger in het Bartoleshûs. Ook dit jaar zijn dit de hoofdprijzen. Elk jaar looft Zuidhorn de Leefbaarheidsprijs uit aan een vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. Volgens de gemeente zijn voor een goed woon- en leefklimaat allerlei voorzieningen nodig en kunnen die voorzieningen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij vindt de vrijwilligers van groot belang voor de leefbaarheid van een dorp.

Van der Veen beaamt dat. Hij vertelt dat het Bartoleshûs een belangrijke functie vervult voor de leefbaarheid in Visvliet. “Er zijn hier weinig voorzieningen. Er is geen school meer en ook de kroeg heeft de deuren moeten sluiten,” zegt hij. “Daarom is het zo belangrijk dat dit dorpshuis als ontmoetingsplek blijft functioneren,” vult Bakker aan. Alledrie vinden ze de prijs erg belangrijk. Pathuis benadrukt dat. “Het is mooi dat je de prijs krijgt omdat je als vrijwilligersorganisatie goed bezig bent. Dan voel je je erg gewaardeerd,” besluit hij.

Tot en met 22 november kunnen mensen en organisaties vrijwilligersorganisaties aanmelden. Een jury buigt zich over de nominaties en tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de winnaar bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet een project of activiteit uitgevoerd zijn in 2015. Ook inzenders van eerdere jaren kunnen dit jaar weer meedoen. Het aanmeldingsformulier is te downloaden op www.zuidhorn.nl.