Humanitas krijgt eigen afdeling in Noordoost-Friesland

Herman Kassenberg

‘We zoeken maatjes en vrijwilligers voor thuisadministratie’

REGIO – Op 12 september gaat in Noordoost Friesland de nieuwe afdeling van Humanitas van start. Op die datum wordt in het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost de afdeling op feestelijke wijze opgericht. Tot dat moment konden mensen in Noordoost Friesland ook al gebruik maken van de dienstverlening die Humanitas biedt, al viel dit tot 12 september onder de afdeling Humanitas Leeuwarden. Herman Kassenberg uit Groningen wordt de voorzitter van de nieuwe afdeling Noordoost Friesland.

‘Humanitas is omstreeks 1945 gestart als een vrijwilligersorganisatie vanuit de SDAP en de vrijzinnige kerken. Men wilde een vrijwilligersorganisatie starten voor mensen die niets met de kerken hadden. Je kunt het zien als een soort van tegenhanger van de kerken, maar zonder dat men iets tegen die kerken had,’ vertelt Kassenberg. ‘Het idee was een vereniging op te richten met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de samenleving vanuit de humanistische waarden.’ Humanitas is bedoeld als tijdelijke hulp, waarbij men zich niet opdringt aan de hulpvrager. De hulp is zowel voor ouderen als jongeren bedoeld.
Kassenberg, die voordat hij dit jaar in Groningen ging wonen meer dan dertig jaar in Jistrum woonde, was voorheen altijd betrokken bij de Leeuwarder afdeling van Humanitas. Daar merkte hij dat de concentratie van de hulp die geboden werd, onbedoeld, met name lag op de stad Leeuwarden, en hoe verder van de stad hoe minder hulp er werd verleend. ‘Ik vond dat een afsplitsing wenselijk was. Er zijn veel voordelen om de hulp in Noordoost Friesland op lokaal niveau te organiseren. Van daaruit hebben we gezegd: we richten een nieuwe afdeling op.’
Humanitas heeft verschillende projecten lopen waar mensen gebruik van kunnen maken. Die projecten zijn onderverdeeld in thema’s: Ouders en kinderen, meedoen in de maatschappij, eenzaamheid en isolement, actief ouder worden en rouw en verlies.

Eén van de projecten die in Noordoost Friesland uitgevoerd wordt is bijvoorbeeld ‘Thuisadministratie’. ‘Er zijn zowel jongeren als ouderen die er soms tijdelijk even niet uit komen met hun administratie. Dit kan een structureel probleem zijn, maar soms is een probleem met een paar simpele tips al op te lossen. Daar is Humanitas in feite ook op gericht, dat de hulp tijdelijk is. Uiteraard in geval van dementie of andere langdurige zaken zijn er wel vrijwilligers die de hulp voor de langere termijn willen bieden.’
Nog een project dat Humanitas Noordoost Friesland in deze regio uit wil voeren, en via de afdeling Leeuwarden ook al uitvoerde is het ‘Maatjesproject’. Er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die eenzaam zijn. Daarbij kun je denken aan mensen met een verstandelijke handicap, mensen die nog niet lang in Nederland wonen en de taal nog niet goed beheersen, maar ook ouderen en alleenstaanden. Voor hen is het ‘Maatjesproject’, waarvan we hopen dat we dat het komende jaar in deze regio meer van de grond kunnen krijgen,’ vertelt Kassenberg. ‘Dit hoeft niet alleen maar te betekenen dat een ‘maatje’ er alleen maar is voor leuke dingen. Een maatje kan er ook puur en alleen zijn om met een oudere naar ziekenhuisafspraken te gaan, zodat de patiënt na afloop nog eens kan vragen: Goh, wat werd er nou eigenlijk precies gezegd?’
Humanitas Noordoost Friesland kan nog een hele hoop nieuwe vrijwilligers gebruiken. ‘Als men het heeft over hulpverlening, dan klinkt dat vaak heel zwaar. Maar onze vrijwilligers vinden het werk wat ze doen ook met name heel erg leuk om te doen! Als je bijvoorbeeld ziet dat een administratie weer op de rails is, dan is dat geen opoffering,’ aldus Kassenberg.
Vanuit de gemeenten waarin Humanitas werkzaam zal zijn; Achtkarspelen, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Dantumadiel en Tytsjerksteradiel wordt subsidie gegeven aan Humanitas. Kijk voor meer informatie op www.humanitas.nl/afdeling/noordoost-friesland.