Leerlingen Terra Oldekerk krijgen TL-diploma

OLDEKERK - Terra Diploma

OLDEKERK – Negen leerlingen van Terra Oldekerk kregen vorige week hun TL-diploma (Theoretische Leerweg) uitgereikt. In juni hadden deze leerlingen allemaal al hun GL-diploma (Gemengde Leerweg) ontvangen. Omdat ze naast de vijf theorievakken en het praktijkvak landbouwbreed een extra theorievak hebben gevolgd ontvingen ze nu het officiële TL-diploma.

De diplomering verliep in een gezellige en feestelijke sfeer. Met het zetten van de handtekeningen werd het behalen van het VMBO-TL diploma een feit! Na een interview over hoe het op de vervolgopleiding gaat, gingen de leerlingen met hun diploma op de foto.