Martha van Dijk is erelid VVSV’09

Martha van Dijk is erelid

URLUM – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag verraste voorzitter De Groot Martha van Dijk om haar als erelid van VVSV’09 te benomen.

Zes jaar lang heeft zij in het bestuur gezeten van VVSV’09 als bestuurslid Algemene Zaken. Naast haar taak als bestuurslid was zij ook de schakel tussen het bestuur en de Activiteitencommissie van VVSV’09. Samen met haar commissie heeft ze tal van activiteiten georganiseerd, van de nieuwjaarsreceptie, banketstavenactie, vrijwilligersavond, Oktoberfest en de afsluiting van het seizoen. Op de zaterdagmiddag is Martha altijd te vinden op het sportcomplex. Natuurlijk blijft Martha actief binnen de vereniging, zij zal in de Activiteitencommissie blijven en ook op de zaterdagmiddag zal Martha als gastvrouw te vinden zijn bij VVSV’09.