Meerderheid gemeenteraad ziet begroting 2016 wel zitten

Nog geen fundamentele keuzes in financiële plannen Achtkarspelen

ACHTKARSPELEN – De meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen heeft ingestemd met de begroting voor 2016. Goed nieuws voor het college, maar wel met een zwart randje: de complete oppositie stemde tegen. CDA, CU en VVD missen het vertrouwen in de financiële plannen van het college. Zij stellen dat bezuinigingen vooruit geschoven worden, waardoor er over een paar jaar een financiële strop volgt. De Streekkrant vatte de vergadering samen.

De gemeenteraad begon donderdagmiddag rond twee uur met haar vergadering. Wethouder Gerda Postma (PvdA) van financiën trapte af en vertelde dat het college moeite heeft gehad om de begroting sluitend te krijgen. “Je hebt de ene bezuiniging doorgevoerd en de andere ligt alweer op je bordje. Critici zullen zeggen dat de gemeente niks doet en als dit zo doorgaat, we een ‘artikel 12’-gemeente worden. Dat laatste is waar. De financiële situatie vraagt nu onze volle aandacht en die krijgt het ook.” Toch wil de wethouder nu nog geen harde maatregelen nemen. “De rek is er helemaal uit. Als er nu een volgende bezuinigingsronde bovenop komt zullen we taken moeten afstoten.”

Tal van plannen werden besproken. Deze plannen haalden het wel: de gemeente gaat op initiatief van de FNP haar best doen het Fries in het middelbaar en beroepsonderwijs te stimuleren, zo moet het college de scholen wijzen op subsidieregelingen. Op initiatief van CDA en FNP worden voorlopig geen consultatiebureaus gesloten. Er komt op verzoek van het GBA een onderzoek naar het maandelijks legen van Gft-containers in de winter, hierdoor moet op de afvalkosten bespaard worden. Het deel van de N358 dat ‘De Scheiding’ heet gaat op verzoek van de PvdA straks ‘De Skieding’ heten. Op verzoek van FNP, PvdA en VVD komen langs die ‘Skieding’ trekkerstroken, waar auto’s landbouwvoertuigen kunnen passeren. Op het verzoek van het CDA wordt de weg geen 60 kilometer-route. Ook wordt onderzocht hoe het innovatiehuis versterkt kan worden, de ChristenUnie kwam met dit plan. De Twijzelervaart moet op verzoek van FNP, PvdA, VVD en CDA weer een recreatieve functie krijgen.

Dan waren er nog tal van plannen die het niet haalden. Zo wilden CDA en CU de leeftijd van de peuteropvang naar beneden brengen van 2,5 naar 2 jaar. PvdA en CDA wilden een bezuiniging van € 5000 op sociaal cultuur werk terugdraaien. Het schrappen van het onderzoek naar het basisinkomen, ingediend door CDA, VVD en CU, haalde het ook niet. De onderdoorgang van het spoor bij de trekvaart, gaat gewoon door (wilde CU niet). Net als de voetgangersbrug bij het station in Buitenpost (wilde VVD niet). De plannen van de CU om een onderzoek te doen naar openbaar vervoer tussen noord- en zuid-Achtkarspelen kon ook niet op steun rekenen. Net als het opknappen en het in stand houden van oude monumentale wandelpaden.

Dan blijft nog het plan van het CDA over. De partij wil – overigens net als de rest van de raad – voor maart volgend jaar weten waar de verantwoordelijkheden liggen als het gaat om het onderhoud bij de sportclubs. Het enige waar de partij – samen met de ChristenUnie – van mening over verschilt met de rest van de raad is wat daar tegenover staat. Het CDA stelde bij monde van Jouke Spoelstra dat een deel van de bezuiniging terug moet naar de verenigingen. Alleen op deze manier zouden de clubs gemotiveerd blijven om het onderhoud zelf te doen. De rest van de partijen ziet dit niet zitten. Zij willen jaarlijks € 50.000 besparen op het onderhoud, iets wat in 2014 en 2015 mislukte. Het bedrag is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Hoewel Spoelstra het linksom en rechtsom probeerde, haalde zijn plan het niet. Zijn partij stemde later op de avond overigens tegen de begroting omdat het CDA niet de verantwoordelijkheid voor de financiële plannen van het college wilde nemen. De ChristenUnie voegde daar aan toe dat het college niet voldoende bezuinigd om de kosten in de hand te houden.

Nadat burgemeester Gerbrandy even na één uur in de nacht de vergadering sloot, vertelde hij dat hij om tafel wil om de orde en tijdsduur van de vergadering te bespreken. Volgens hem moet ook in de gaten worden gehouden wat de burgers vinden van de lange vergaderingen die in het gemeentehuis van Achtkarspelen gehouden worden.