Na twintig jaar komt ‘ie er eindelijk: het ommetje Niezijl

Niezijl Rob Meloen

Bruggetje geen struikelblok meer

NIEZIJL – Bijna twintig jaar proberen ze het in Niezijl al te realiseren: een dorpsommetje, een rondje van zo’n twintig minuten langs het water. Het grote struikelblok was de afgelopen jaren het bruggetje dat hiervoor gebouwd zou moeten worden. Enkele omwonenden waren daar fel op tegen, bang dat hun privacy in het geding zou komen. Na heel wat juridisch getouwtrek heeft de rechter besloten dat het bruggetje er toch mag komen. Wethouder Fred Stol: “We zijn heel blij dat de wens van het dorp eindelijk gerealiseerd gaat worden. Dit loopt al zo lang.”

Nog iemand die blij is met de uitspraak van de rechter, is Rob Meloen, voorzitter van dorpsbelangen Niezijl. Hij vertelt dat het dorpsommetje erg belangrijk is voor het dorp. De brug een essentieel onderdeel om het ommetje te kunnen realiseren. “In planologisch opzicht is Niezijl een ramp. Alle straten lopen hier dood, dus nu is het niet mogelijk om een rondje te lopen. Door de aanleg van het ommetje, wordt een prachtig gebied toegankelijk, dat eerst niet toegankelijk was. We verwachten echt dat het dorp hierdoor een stuk aantrekkelijker wordt. En dat komt goed uit, want net als op veel plaatsen, staan hier heel wat huizen te koop. Ik verwacht dat het echt een trekker wordt.”

De haven, het blikmuseum en straks ook nog een mooi ommetje. Volgens Meloen gaat Niezijl er hierdoor echt op vooruit. “Dit wordt werkelijk één van de mooiste wandelroutes van het Westerkwartier. Het ommetje loopt langs het bestaande voetfietspad van Niezijl naar Niehoeve en kruist het stroompje. Het gaat verder langs het water, over het land van de agrariër Rozema. Vanuit het nieuwe woonwijkje kun je alleen niet verder, daar moeten wandelaars het Niezijlsterdiep over. Daarom is de brug zo noodzakelijk.”

Plannen voor de brug zijn er al heel lang. Twintig jaar geleden is de brug zelfs al in het bestemmingsplan opgenomen, weet wethouder Stol. “Zo lang de nieuwbouwwijk er is, was het duidelijk dat daar een brug zou komen. Het pad stopt nu pal bij het water. Alle wegen in het dorp komen of uit op de Friesestraatweg, of op het water. Daar komt nu dus verandering in.” De eerste palen zijn reeds geslagen. Er komt een houten ‘hoogholtje’ een typische bruggetje die wel meer te zien is in het gebied. Prijzig is het bruggetje wel: er is zo’n 80.000 euro subsidiegeld beschikbaar voor het ommetje, waarvan het grootste deel voor het bruggetje is. De gemeente draagt 20.000 euro bij en verder betaalt de Provincie en Leader mee, een Europese subsidie. Om nog in aanmerking te komen voor laatstgenoemde subsidie, moest het ommetje er dit jaar komen. Daarom is er vaart achter de bouw van het bruggetje gezet en wordt de rest van het pad, na de oogst, aangelegd.

In 2008, toen Meloen voorzitter werd van dorpsbelangen, heeft de belangenvereniging de inwoners van Niezijl gevraagd wat zij graag in het dorp zouden willen. Het ommetje bleek op nummer één te staan. “Het idee is al heel oud. Toen de nieuwbouwwijk op het schiereiland in het dorp werd gebouwd, waren er meer plannen, heel groots. Zo was er het idee om een jachthaventje aan te leggen, evenals het ommetje. Beide zijn er niet gekomen.” Vanuit het dorp bleef de wens voor een ommetje echter bestaan. Auktje Smedes, Hein Nauta en de reeds overleden Jelle Datema zetten samen een werkgroep op om zich verder in te zetten voor het ommetje.

Na enkele jaren van procederen, ziet de rechter nu ook geen bezwaren meer. Dat zit ‘m in het bestemmingsplan, zo legt wethouder Stol uit. “De bezwaarmaker was niet per se tegen het bruggetje, maar wel tegen de locatie. Ze hebben nu vrij uitzicht en ze vinden dat de brug te dicht langs hun huis komt. Het bruggetje opschuiven is voor de andere partijen geen optie. De bezwaarmaker heeft alles aangegrepen om de brug tegen te houden, wat natuurlijk zijn goed recht is. Toch hebben we altijd hoop gehouden en we hebben geluisterd naar de rechter. In het vorige plan liep de route twee meter in agrarisch gebied. Door het bestemmingsplan iets aan te passen, loopt de hele route nu door woongebied en nu mag het wel.”

Het bruggetje wordt momenteel aangelegd. “Dat moest ook wel, in verband met de subsidies. Anders zou de Europese subsidie wegvallen, dus we moesten er wat druk achter zetten. Anders komt het er nooit meer van”, aldus Stol. Het ommetje mét brug moet nog dit jaar klaar zijn. Het plan is om het ommetje volgend voorjaar feestelijk te openen. “En dat mag ook wel, na al die tijd.”