Niehove start met verbouwing Eisseshof

NIEHOVE- Vorige week is er gestart met de grote verbouwing van dorpshuis Eisseshof in Niehove. De verbouwing heeft tot doel om het dorpshuis beter toegankelijk te maken, ook voor mindervaliden, de flexibiliteit en gebruiksmogelijkheden van het gebouw te vergroten, de energieprestaties van het gebouw te verbeteren en daarmee deze belangrijke voorziening voor bewoners en bezoekers van Niehove weer toekomstbestendig te maken.

In totaal zijn de kosten van de verbouwing begroot op een kleine tweehonderdduizend euro. Als alles volgens plan verloopt gaat het café-restaurant in maart 2018 weer open. De vernieuwde bovenzaal wordt twee maanden later opgeleverd. Timmerbedijf Henk Cruiming uit Niehove gaat de werkzaamheden uitvoeren, in samenwerking met vrijwilligers uit het dorp. De plannen worden gerealiseerd met behulp van diverse fondsen die Vereniging Dorpshuis Niehove financieel steunen. Tevens doet de vereniging zelf een flinke duit in het zakje. De verbouwing is vooral ingegeven door het vergrijzen van de Nijhoofster bevolking. De animo voor kinderknutselmiddagen in het dorpshuis lopen terug en ook is het Sinterklaasfeest steeds meer een aangelegenheid geworden voor jongvolwassenen. Sinds 2015 is een aantal inwoners van het dorp aan het inventariseren waar in het dorp behoefte aan is. Daaruit kwamen een aantal wensen en ideeën naar voren. Zo werd er meer ruimte gewenst om elkaar te kunnen ontmoeten, zouden WMO-activiteiten plaats moeten kunnen vinden in De Eisseshof en wilde men een flexibel in te richten bovenzaal, die ook voor minder validen goed te bereikbaar is. Ook de toiletruimte kon wel een facelift gebruiken en verder moest het dorpshuis energiezuinig(er) worden. Om dit allemaal te bewerkstelligen wordt het vaste podium in de bovenzaal weggehaald, komen er twee ramen die het zicht op het dorp vergroten en moet een flexibele scheidingswand ervoor zorgen dat ruimte –indien gewenst- verkleind kan worden. Voorts gaat men de aanwezige asbest verwijderen en worden muren en ramen geïsoleerd om aan de tegenwoordige eisen te voldoen. De toiletgroepen krijgen een nieuw plekje in het dorpshuis en de keuken kan straks vergroot worden. Kortom, te veel om op te noemen. Men is na de oplevering van de vernieuwde Eisseshof dan ook van harte welkom om het resultaat met eigen ogen te aanschouwen.