Nieuwe onafhankelijke seniorenvereniging in Zuidhorn/Westerkwartier

ZUIDHORN – Na de ontstane onvrede binnen ANBO zijn er overal in het land en met name in de drie noordelijke provincies initiatieven genomen om nieuwe, onafhankelijke seniorenverenigingen op te richten. Een initiatiefgroep waaronder oud-bestuursleden van de ANBO-afdeling Zuidhorn streeft naar een nieuwe seniorenvereniging, zo mogelijk het gehele Westerkwartier omvattend. Ook mede in het kader van de komende herindeling van de gemeenten in het Westerkwartier.

Doelstelling: het organiseren van sociale activiteiten en het uitoefenen van de lokale belangenbehartiging, ledenondersteuning bij het invullen van belastingaangiftes en het verkrijgen van kortingen. De vereniging krijgt eigen statuten en een eigen huishoudelijk reglement. Zij kan zich eventueel aansluiten bij een federatief provinciaal en/of landelijk verband.

In het kader van de voorbereiding vindt op 24 november om 14:00 uur in ‘de Gasthorn’ te Zuidhorn een bijeenkomst plaats waarvoor (nog) ANBO-leden, oud-leden en belangstellenden worden. Op deze bijeenkomst is de heer Eint Ockels, voorzitter van de nieuwe seniorenvereniging in Overijssel en met veel ervaring in het oprichten van een dergelijke vereniging, uitgenodigd om samen met de aanwezigen de mogelijkheden te bespreken.