Omstreden Pilotproject Snippergroen niet opgeschort

ZUIDHORN- De motie van de VVD om het pilotproject Snippergroen in Aduard op te schorten, haalde het niet tijdens de begrotingsvergadering. De VVD wil dat het omstreden project met onmiddellijke ingang wordt opgeschort en dat wethouder Stol met Actiegroep Snippergroen Aduard in gesprek gaat. Hoewel zowel oppositie als coalitie forse kritiek uitten op de handelingswijze van de wethouder, gunde de meerderheid van de raad Stol het voordeel van de twijfel.

Onmiddellijk opschorten zou alleen maar leiden tot problemen, volgens Stol. Daarbij verwees hij naar overeenkomsten die al met verschillende inwoners zijn gemaakt, die zouden niet maar zo kunnen worden teruggedraaid. “Dan moeten we die bewoners compenseren. Dat heeft nogal wat gevolgen. Bovendien kan dat leiden tot hogere uitvoeringskosten”, verdedigde hij zijn standpunt. “Als je nu stopt, krijg je ook de rekening.” De wethouder haalde zich de woede van veel Aduarders op de tribune op de hals toen hij zei dat het probleem niet té groot gemaakt moest worden.

“We moeten niet zeggen dat het geen groot probleem is, dat is het wel”, reageerde Dijkstra Jacobi over het pilotproject waarbij snippergroen bij woonhuizen dat nu nog van de gemeente is, verkocht wordt aan particulieren. Volgens haar vertegenwoordigen de zeven mensen van de Actiegroep Snippergroen Aduard heel veel inwoners van het dorp. “Er zitten hier mensen in de zaal die er ’s nachts wakker van liggen. Als je het project voorlopig opschort en de actiegroep erbij betrekt kom je tot een goed antwoord en een goede oplossing”, luidde haar betoog.

Ook Jan Gutman van D66 reageerde fel. “Wij maken het probleem niet groter. Met uw handelswijze en communicatie hebt u dit probleem zelf gecreëerd.” Stol erkende de onrust en beloofde in gesprek te gaan met de leden van Actiegroep Snippergroen Aduard. Ook de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GroenLinks spraken zich kritisch uit. Opschorten ging ze te ver, maar ze adviseerden Stol wel meer tijd te nemen voor het afwikkelen van ingewikkelde dossiers als deze. Gebrekkige communicatie heeft in dit dossier de meeste problemen veroorzaakt, luidde de communis opinio van de raad. VVD’er René Westerhoff vatte het samen als ‘krommunicatie’.