Onduidelijkheid over Watergebiedsplan Achtkarspelen

BUITENPOST – Komen weilanden in Achtkarspelen onder water te staan, hoe dicht liggen die stukken grond bij de bebouwing en wat zijn de gevolgen voor omwonenden? Zomaar een paar vragen die donderdag gesteld werden in de raadszaal van Achtkarspelen. Daar lieten raadsleden zich informeren over het Gebiedsplan van het Wetterskip Fryslân en de provincie, waarin staat dat het waterpeil in bepaalde delen van de gemeente omhoog gaat.
Het was voor het eerst dat de raadsleden over de plannen spraken, die al jaren in ontwikkeling zijn. Niet vreemd, want het plan wordt uitgevoerd door de Provincie en het Wetterskip. Burgers die er problemen mee hebben, moeten daarom ook aankloppen bij die instanties. Toch zette het CDA – gesteund door alle andere partijen, behalve de PvdA – de plannen op de agenda van de gemeenteraad. Reden: onrust in de gemeente.
Zo vertelde Geert Bijma, namens LTO Achtkarspelen, dat vrijwel niemand van zijn achterban voor de plannen is. “25% van onze gemeente bestaat al uit natuur. Er is geen plek in Friesland, behalve op de Waddeneilanden, waar zoveel natuur is.
Onze grootste zorg is dat er door het verhogen van het waterpeil straks moerasgebied komt. Daar is geen draagvlak voor.” Volgens Bijma zijn de plannen onevenwichtig, schieten ze hun doel voorbij en doe het verhogen van het water afbreuk aan het gebiedsproces. “Waarom wij er problemen mee hebben? Boeren liggen tegen de gebieden aan en op hun perceel kan ook vernatting optreden. Je krijgt dan als boer behoorlijke wateroverlast. Als de peilen echt zo hoog moeten, is het voor agrariërs onmogelijk om eraan mee te doen.”
Omwonende Erwin Bremer klaagde vooral over de manier waarop de instanties met zijn verzoeken omgaat. “Ik krijg eigenlijk alleen maar procedurele antwoorden. Ja, ze hebben m’n post ontvangen en ja, ze nemen het mee in de besluitvorming. Toch is het zo dat elke keer dat ik een nieuwe kaart bekijk, er niks op gewijzigd is. Elke kaart is hetzelfde.”
Na de insprekers en een presentatie liepen in de raadszaal de emoties hoog op bij de raadsleden en opgetrommelde ambtenaren van de andere overheden. “Wat er zojuist gezegd is, raakt mij wel. U mag van het waterschap aannemen dat er antwoord komt op de vragen,” stelde Kees Munting van het Wetterskip. Toch bleef het na de toezegging lang onduidelijk waar mensen nu met hun klachten terecht kunnen. Uiteindelijk nam een ambtenaar van de provincie de suggestie over om bij nieuwe grote plannen om tafel te gaan zitten om de communicatie van de verschillende overheden op elkaar af te stemmen.