Over schrieven

STREEK – Veur veul luu is et schrieven ien t plat stoer. Toch willen we jim uitdoagen om ien e pen te klimmen en et n keer te perberen. Twee wedstrieden vroagen om joen diepste geheimen en waarmste gevuulns.

En kom je der werkelek niet uut, schrief t dan ien t Nederlands, luu van Mien Westerkwartier helpen je dan om der geef Westerkwartiers te moaken.

Mien Westerkwartier zuukt dien grootste blunder.

Veur de Schriefwedstried ‘De Schierste Verhoalen van t Westerkwartier’ vroagen we jim een kört verhoal te schrieven over ‘dien grootste blunder’.

Wel het nou niet es n stomme streek uuthoald, zien bekje veurbijproat of wat hielemoal verkeerd begrepen. Dat levert voak de meest fantastische verhoalen op en die willen we groag van jim wieten.

De mooiste verhoalen worden deur de vertellers van vertelcollectief ‘Kom op Verhoal’ oppikt en verwarkt ien n mooi vertelverhoal. Dizze verhoalen bennen ien oktober 2018 de hoofdmoot van n vertelveurstelling ien t Barontheater.

Wat binnen de regels:

– Schrief een nij Verhoal van ongeveer 700 woorden, met as onderwaarp een blunder (mag ook van e buurman weden)

– liefst ien t Westerkwartiers schreven. (de verteller kin et ok vertoalen)

– meerdere verhoalen iensturen mag

– iensturen veur 1 mei 2018 aan info@mienwesterkwartier.nl

– de verhoalen worden deur n jury van vertellers lezen en beoordeeld. De geselecteerde verhoalen worden ien mei 2018 bekend moakt

– het Verhoal wordt koppeld aan n verteller van ‘Kom op Verhoal’

– het Verhoal wordt publiceerd op www.mienwesterkwartier.nl en deelnimmers geven toestemming om de verhoalen ok elders te publiceren

– medio oktober 2018 worden de winnende Schrievers ien e bloemetjes zet.

Hei-je verder nog vroagen stuur dan n berichtje noar:

info@mienwesterkwartier.nl.

Stel ons niet teleur want we bennen wend om 20 prachtege verhoalen te kriegen. Doe met en loat zien dat zulfs blunders het vertellen weerd binnen.

Schriefwedstried van Huus van de Taol Drenthe

De verschillen tussen et Westerketiers en het Drints bennen niet zo groot. We binnen immers allemoal kiender uut de Angelsaksische femilie. Ien Drenthe hold het Huus van de Toal ok n schriefwedstried met als thema ‘Winter’. Het zol natuurlek oardeg weden as Westerkwartierse verhoalen, net as de hunebed- stienen, met n gletsjer richting het zuden schuven. Het verhoal mag 1000 woorden laang weden en mag ok iensproken worden (circa 7 minuten). Iensturen veur 10 feberwoarie 2018.

 

Kiek veur de spelregels op https://www.huusvandetaol.nl/