Vernieuwing in project dagbesteding: “Trefpunt wordt door vrijwilligers uitgevoerd”

ZUIDHORN- In maart 2016 gaat het van start: Trefpunt, de dagbesteding zonder indicatie in Zuidhorn. “Reden voor dit initiatief van Zonnehuisgroep Noord en Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) is onder andere de verandering in de zorg,” vertelt Baukje Donker. Zij is werkzaam als activiteitenbegeleider in het Zonnehuis in Zuidhorn. Volgens Donker zit de vernieuwing ‘m in het feit dat specifiek voor dit project de dagbesteding door vrijwilligers uitgevoerd wordt. Deze vrijwilligers worden begeleid door medewerkers van het Zonnehuis.

Volgens Sandra ter Veen van SWgZ is er een toenemende behoefte aan dit nieuwe initiatief. “Mensen willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook komen zij minder snel in aanmerking voor een indicatie voor een verzorgingshuis of voor dagbesteding. Maar er is wel degelijk behoefte aan activiteiten en ontmoeting. Sommige ouderen zijn door lichamelijk of psychische beperkingen niet in de gelegenheid om optimaal deel te nemen aan activiteiten in het dorp en komen minder het huis uit. Daardoor ontmoeten ze weinig mensen en dreigen op die manier geïsoleerd te raken. Dat merken de buurtwerkers van SWgZ, de wijkverpleegkundigen en contactpersonen van het Kerkelijk Platform Zuidhorn bijvoorbeeld die bij mensen thuis komen,” vertelt ter Veen.

“De verwachting is dat er hierdoor mensen tussen wal en schip gaan vallen. We bieden daarom de mogelijkheid aan deze specifieke groep om in een wat meer beschermde omgeving elkaar te ontmoeten. Van daaruit kunnen zij ook meedoen aan de activiteiten die al plaatsvinden in het Zonnehuis. Er is ruimte voor eigen invulling of een praatje. Mensen kiezen vooral zelf wat ze wel of niet willen doen”, aldus Donker. “De dagbesteding is elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.”

Ter Veen benadrukt dat deze vorm van opvang ook een uitkomst kan bieden voor mantelzorgers. Zij vinden in deze activiteit een betrouwbare plek waar hun partner/ouder regelmatig naar toe kan gaan zodat zij even tijd en ruimte voor zichzelf hebben. De mogelijkheid bestaat ook om sámen te gaan en beiden te kiezen voor een eigen activiteit.

Bent u iemand of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor deze dagbesteding dan kunt u contact opnemen met Baukje Donker van Zonnehuis Oostergast, telefoonnummer 0594 508564 of email: trefpunt@zonnehuisgroepnoord.nl.