Volksraadpleging voor inwoners Middag-Humsterland

ZUIDHORN- GroenLinks en PvdA willen weten wat de kosten zijn van een volksraadpleging voor de inwoners van het Middag-Humsterland. De twee partijen dienden tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie in waarin zij het college opdragen om met een voorstel aan de raad te komen over de kosten van de volksraadpleging. Burgemeester Swart gaf aan dat te willen doen. “De totaalkosten worden gedeeld door drie, niet alleen Winsum en Zuidhorn, maar ook de provincie wil hier aan bijdragen.” De motie werd aangenomen.

Het voorstel van de ChristenUnie om de volksraadpleging op 6 april 2016 te houden viel bij de burgemeester Swart in goede aarde. “Dan is er ook een referendum over Oekraïne. Als we de volksraadpleging op die datum doen, is er sprake van een hoog opkomstpercentage.”

Hans Schipper, fractievoorzitter van de ChristenUnie liet weten dat de raad zich al vaker uitgesproken had voor een volksraadpleging, maar dat er nog nooit formeel een besluit is genomen. “Ik zou daarom willen voorstellen dat het college in januari met een raadsvoorstel komt waarin we ook formeel besluiten om die volksraadpleging te houden. In dat raadsvoorstel kunnen ook de kosten worden aangegeven.”

Martin Boog, fractievoorzitter van het CDA is het met Schipper eens. “Goed verwoord.” Volgens de fractievoorzitter lijkt het erop dat het ook verschil maakt waaruit die kosten gedekt worden. “Zijn sommige kosten declarabel als herindelingskosten? Misschien goed om aandacht aan te besteden.” Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks vindt het van belang om een bedrag in de begroting zoeken voor het referendum.