Zevenklapper veroorzaakt tumult in damarena van TTS

Dammen TTS

SURHUISTERVEEN – Voor de Friese bondscompetitie in de derde klasse A was het viertal van Ontspanning Oldeboorn naar café de Haven gekomen om de 2e ronde te spelen. Na een welkom door de voorzitter werd op het laatste moment het team van TTS gewijzigd omdat hierdoor de onderlinge ook doorgang kon vinden. Reservespeler Willem Hofstede was diegene die de zaal in beweging bracht door na een klein halfuurtje zijn tegenstander Piet Jelsma met een zevenklapper om de oren te slaan. Bareld Bekkema was op bord 1 niet in goede doen en verprutste zijn stelling tegen Meine Veld terwijl remise wel in het vat zat. Johannes Baron had inmiddels een schijfje voordeel behaald tegen Ysbrand Walstra en leek evenals Henk Wiersinga in zijn partij tegen Hessel Heida op de winst af te stevenen. Uiteindelijk gingen beide partijen enigszins teleurstellend naar een remise uitslag, waardoor de eindstand 4 tegen 4 werd. De TTS-ers konden echter wel met deze uitslag leven.