Zondagopenstelling winkels Achtkarspelen dichtbij

ACHTKARSPELEN – Kan men binnenkort ook op zondag winkelen in de gemeente Achtkarspelen? Als het aan de lijsttrekkers ligt maakt het nieuwe college van b en w korte metten de verplichte zondagssluiting. Het merendeel, bijna alle, partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Achtkarspelen zijn van mening dat ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om op zondag hun zaak te openen. ChristenUnie lijsttrekker Toos van der Vaart zei tegen dit plan te zijn, maar er tijdens eventuele coalitieonderhandelingen geen breekpunt van te zullen maken.  CDA-lijstrekker en huidig wethouder Jouke Spoelstra gaf aan dat uit gesprekken met ondernemers naar voren is gekomen dat zij de wens hebben om op zondag open te mogen. “Het is ook niet tegen te houden”, stelden meerdere lijsttrekkers.  “Inwoners zijn op zondag in omliggende winkelcentra te vinden en dat gaat ten koste van onze ondernemers.” Ook kreten als “de 24-uurs economie is een feit” en “een gemiste kans” vielen tijdens het debat. In buurgemeenten Tytsjerksteradiel en Kollumerland zijn de winkels op zondags inmiddels geopend, na 21 maart zal Achtkarspelen hoogstwaarschijnlijk snel volgen.