Zuidhorn maakt 20.000 euro vrij om de Wierde in Grijpskerk te behouden

Grijpskerk Wierde

ZUIDHORN – De gemeenteraad van Zuidhorn boog zich maandagavond over het vraagstuk ‘Hoe nu verder met de Wierde in Grijpskerk?’. Veel discussie leverde het probleem niet op, de fracties waren het eens dat de politiek zijn gewicht in de strijd moest gooien om de zorglocatie voor de gemeente te behouden.

Onder het toeziend oog van een volle tribune besloot de raad dan ook 20.000 euro vrij te maken uit de pot ‘Onvoorzien’. Dit geld zal worden ingezet om te onderzoeken welke opties er mogelijk zijn.

Volgens de fracties, die gezamenlijk een motie indienden om alles in het werk te stellen de zorglocatie te behouden, vervult de Wierde een belangrijke rol in de gemeenschap van Grijpskerk. Een sluiting van de Wierde levert grote schade op in Grijpskerk en de omliggende dorpen. Iets dat de politiek ten aller tijde wil voorkomen.

Het besluit om 20.000 euro vrij te maken voor het vinden van een passende oplossing werd met luid applaus ontvangen.