Zwembad De Griffioen zet ambities om in beleid

GRIJPSKERK – Komende winter zal er hard gewerkt worden aan energiebesparende maatregelen bij zwembad De Griffioen in Grijpskerk. Met dank aan bijdragen van het SNS Fonds Grijpskerk, de Rabobank en de gemeente Zuidhorn kan het bestuur haar plannen voor de aanleg van zonnepanelen werkelijkheid laten worden. “We verwachten de exploitatie voor de komende jaren structureel op orde te kunnen houden dankzij de zonnepanelen”, laat voorzitter Arjen ten Have weten. “Het bestuur verwacht niet dat we hiermee het laatste ambitieuze plan is  gerealiseerd; het zwembad gebruikt immers nog steeds stroom en gas. Energie neutraal? Wellicht is het in de nabije toekomst mogelijk.”
Ten Have laat weten dat de plannen noodgedwongen in een stroomversnelling kwamen. “Sinds 2011 heeft zwembad ‘de Griffioen’ ingezet op zonne-energie met de installatie van zonnecollectoren. De collectoren verwarmen het zwembadwater, waardoor de kachel minder energie hoeft te leveren om de temperatuur op peil te houden. Bij de ingebruikname in 2011 is de ambitie uitgesproken om verder te gaan met zonne-energie en daarom ook zonnepanelen te plaatsen. Hiermee kan een aanzienlijke besparing op de elektriciteitskosten worden gerealiseerd. In 2013 werd duidelijk dat zwembaden geen aanspraak meer konden maken op gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting, waardoor een structureel gat in de begroting ontstond. Dit was voor het bestuur de directe aanleiding om de zonne-energie ambitie op te pakken. Het SNSFonds Grijpskerk, het Rabobank Leefbaarheidsfonds en de Gemeente Zuidhorn werden benaderd om participeren om de ambitie te verwezenlijken. Het SNSFonds steunt het project met een bijdrage van 25.000 euro en het Leefbaarheidsfonds steunt het project met een bijdrage van 15.000 euro. De gemeente Zuidhorn heeft een eenmalige bijdrage toegezegd, zodat het project financieel kan worden gerealiseerd.”
Bewust kiest het bestuur voor lokale ondernemers. “Voor de realisatie van het project is gekozen voor de firma Elize energie. Voor de constructieve werkzaamheden is de firma Miedema aangehaakt. Op dit moment is het zwembad in overleg met de Gemeente en de ondernemers bezig om de ambitie om te zetten in een uitvoerbaar plan. Het project voorziet in de realisatie van minimaal 15.000 kWh op jaarbasis, hiervoor zijn tussen de zestig en zeventig panelen nodig. Het afgelopen jaar heeft de stichting geïnvesteerd in een nieuwe hoofdpomp waarmee het energieverbruik is afgenomen met 12.000 kWh. Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd verwacht het zwembad uit te komen op een nieuw jaarverbruik van 15.000 kWh, terwijl er voorheen rond de 45.000 kWh werd verbruikt.
Naast de investering in een nieuwe hoofdpomp is het afgelopen jaar ook een nieuw isolatiedeken op het ondiepe bassin geplaatst. Hiermee wordt in 2014 en 2015 een totaal bedrag van rond de 68.000 euro geïnvesteerd in het zwembad.”
De verwachting is dat bij de opening van het seizoen 2015 de zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen kunnen worden. De komende winter zal het één en al bedrijvigheid zijn op het zwembad om dit ambitieuze plan uit te voeren.