Grootegast wil investeren in kunstgras, een MFA en infrastructuur

0
182
begroting Grootegast

GROOTEGAST – Het college van de gemeente Grootegast wil volgend jaar gaan investeren in zowel een kunstgrasveld, een Multifunctionele Accommodatie (MFA) en grote infrastructurele projecten. Dat valt te lezen in de kadernota en het bijhorende investeringsschema, dat de gemeente vorige week gepresenteerd heeft. Ook wordt er geld gereserveerd voor een brandweerwagen en uitbereiding van de begraafplaats.

Hoewel de plannen groots zijn, is er volgens de burgemeester nog niks definitief. “We hebben de kadernota opgesteld omdat we het verplicht zijn,” legt hij uit. “Toch kunnen we dit nog niet met zekerheid vaststellen, omdat de meicirculaire van de landelijke overheid nog niet binnen is.” Deze circulaire geeft aan hoeveel geld de gemeente volgend jaar vanuit het Rijk krijgt. Een belangrijke post, omdat juist deze inkomsten voor zo’n 80% de gemeentebegroting bepalen. Hoofd Financiën Toon Hartjes ligt toe: “In Nederland is het zo dat we samen de trap op en af gaan. Als het Rijk meer geld uitgeeft, kunnen wij dat ook doen. Geven zij minder geld uit, dan krijgen wij ook minder. De huidige circulaire heeft langer op zich laten wachten door de val van het kabinet. Het Kunduz-akkoord is nu doorgerekend en we verwachten pas volgende week duidelijkheid. Daarbij verwachten we ook wel wat tegenvallers.”

Bij sommige gemeenten worden de tekorten zelfs zo groot geschat dat zij helemaal geen kadernota uitbrengen. Hoogezand-Sappemeer is zo’n gemeente. Grootegast maakt bewust de keuze om dat wel te doen. Simpelweg omdat de plaatselijke verordening dat bepaald. “Maar ook om een actuele stand van zaken te kunnen geven,” legt Hartjes uit.

Toch komt de gemeente ook met een investeringsplan. Een plan dat ook aan de gemeenteraad gepresenteerd gaat worden. Hierin staat te lezen dat de gemeente volgend jaar € 425.000,- wil investeren in een kunstgrasveld in Grootegast. € 675.000,- moet beschikbaar komen voor een MFA in Grootegast, € 212.415,- voor de uitbereiding van de begraafplaats in Grootegast en € 477.190,- voor de aanpak van de riolering in de gehele gemeente. Dijkstra: “De wens voor een MFA in Grootegast is er al lang. Dit komt mede door de muziekverenigingen die al enige jaren klem zitten. Zij zoeken nog steeds een ruimte, waar ze niemand tot overlast zijn.” Het nieuwe MFA moet gebouwd worden aan het zwembad in Grootegast. Ook het kunstgrasveld krijgt prioriteit. “De vereniging heeft op dit moment te weinig capaciteit, dus er moet wat gebeuren. We kunnen dan misschien wel nieuwe grasvelden gaan aanleggen, maar kunstgras is effectiever. Daar kan namelijk ook bij slecht weer op gespeeld en getraind worden.”

Op infrastructureel gebied staan de gemeente ook een aantal grote projecten te wachten. Zo is het de bedoeling dat de er een nieuw kruispunt wordt aangelegd in het centrum van Opende, komen er nieuwe paden en wegen rond de nieuwe school in hetzelfde dorp en wordt het fietspad Buikstede bij Sebaldeburen aangepakt.

Als laatste staat ook nog de aanschaf van een nieuwe brandweerauto op de begroting. Een formaliteit, maar de burgervader verwacht niet dat deze ook daadwerkelijk aangeschaft gaat worden. “Op 1 januari 2014 gaan alle voertuigen over naar de regio. Het is dan aan hun te beslissen wat er gaat gebeuren. Officieel gaat een brandweerauto 15 jaar mee, maar onze vorige heeft het ook 19 jaar gedaan.” De komende maanden krijgt een werkgroep de taak om te inventariseren wat er moet gebeuren. Zo wordt er gekeken naar hoe de voertuigen, kazernes en brandweermensen het beste overgedragen kunnen worden. Dijkstra heeft zelf wel de voorkeur dat de gemeente eigenaar van de kazerne blijft. Simpelweg omdat ook de gemeentewerkplaats er gevestigd is.

De kadernota wordt op dinsdag 12 juni gepresenteerd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad deze begroting voor kennisgeving aanneemt. Pas na de zomervakantie wordt concrete duidelijkheid verwacht over de uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds krijgt. Dan kunnen de plannen, met goedkeuring van de gemeenteraad, omgezet worden naar concreet beleid.