BMW-gemeenten verkennen bestuurlijke toekomst

0
118

BEDUM/DE MARNE/WINSUM – De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum – de BMW-gemeenten – werken al een aantal jaren samen. De resultaten van die samenwerking worden momenteel onderzocht door het bureau Berenschot. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de drie gemeenten de taken waar ze voor staan goed weten uit te voeren. Ook wordt bekeken of de samenwerking voldoende toekomstbestendig is. Naar de samenwerking tussen gemeenten wordt in de hele provincie Groningen onderzoek gedaan. Dit gebeurt op initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de samenwerking in BMW-verband vinden de gemeenten het belangrijk ook de mening van de maatschappelijke partners te horen. Er worden daarom de komende weken vier debatten met zogenaamde ‘stakeholders’ uit het maatschappelijk middenveld gevoerd. De debatten worden geleid door het bureau Berenschot. ‘De politiek’ is daarbij niet aanwezig.

Het onderzoek van Berenschot wordt in de zomer afgerond. Na de zomer bespreken de gemeenteraden de uitkomsten van het onderzoek. Dan worden de uitkomsten van die verschillende “clusterevaluaties” door een visitatiecommissie beoordeeld in samenhang met de provinciale visie plus vlekkenkaart rond de bestuurlijke inrichting in de provincie Groningen, die twee weken terug is uitgebracht.