Christelijk Zoutkamper Vrouwenkoor zoekt zingende mannen

0
135

ZOUTKAMP Het Christelijk Zoutkamper Vrouwenkoor heeft het plan om in december 2012 tijdens de Adventsperiode, de Advents-Kerstcantate ’Het Licht’ van Folgert Zwaving uit te voeren. Daarom zoekt zij zingende mannen om mee te doen aan een adventsproject. Het project loopt van 10 september tot en met 16 december 2012. Het concert vindt plaats op zondag 16 december 2012.

Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd in de Nieuwe Kerk te Zoutkamp. De mannen wonen de repetitie bij van 19.45 tot 20.45 uur, waarin alle aandacht besteed wordt aan de cantate. Deelnamekosten bedragen € 30.00, inclusief de muziekstukken en koffie/thee met koek tijdens de repetities. Aanmelden kan vóór 18 juni a.s. bij : Carin de Wind 0595-401636 of via vrouwenkoorzoutkamp@live.nl.