Meer weidevogels dankzij plasdras

0
141
mark bakker bij waterpomp

ZUIDHORN – Weidevogels houden van drassig grasland, met een zachte bodem met veel regenwormen die ze er gemakkelijk uit los kunnen scheuren. Voor moderne boeren onhandig, want die willen al vroeg in het voorjaar met hun zware machines het land op. Ze houden daarom de grondwaterstand kunstmatig laag om het draagvermogen van de bodem te vergroten. Om de weidevogels toch van dienst te zijn stimuleert de provincie de boeren om delen van hun land, die wat minder renderen, tijdelijk onder water te zetten. Plasdras wordt die maatregel genoemd en boeren die er aan meewerken krijgen er een beheervergoeding voor.

Dat het werkt merkte dit voorjaar Mark Bakker. Deze veehouder is gevestigd aan het Van Starkenborghkanaal tussen Zuidhorn en Gaarkeuken. In het begin van het jaar gaf hij zijn loonwerker opdracht om een forse ploegvoor aan te brengen rondom anderhalf hectare grasland midden op zijn kavel. Het aldus ´bedijkte´ gebiedje zette hij onder water en liet hij verder met rust. En het wonder geschiedde! Acht gruttoparen herkenden in de nieuw aangelegde waterpartij het ideale broedgebied om hun kuikens in groot te brengen. In hun kielzog vestigden zich nog diverse paartjes kievieten en tureluurs in en om het zompige terreintje.

Bakker doet op zijn land al tien jaar aan weidevogelbescherming, met wisselend succes. Maar dit resultaat was boven verwachting, vertelt hij opgetogen. “Dit was een grote verrassing, want de laatste jaren loopt het aantal broedparen juist terug. En als boer wil je weidevogels op je land zien, dat is waar je het voor doet.”

Een waterpomp, die wordt aangedreven door twee zonnecollectoren, zorgt voor een constante aanvoer van slootwater naar het terrein. De pomp werd door Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier gratis ter beschikking gesteld. De agrarische natuurvereniging probeert met de inrichting van meer plasdrasgebieden de dalende trend in het aantal weidevogels te keren. Die inspanning lijkt vruchten af te werpen.