Achtkarspelen stevent af op tekort van half miljoen in 2013

0
115
Wethouder Antuma Achtkarspelen

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen verwacht in 2013 te maken te krijgen met een tekort van een half miljoen. Om het gat niet verder op te laten lopen zal de gemeente volgend jaar flink gaan bezuinigen op een aantal posten. Pijnlijke bezuinigen, zoals financieel wethouder Klaas Antuma (CU) ze noemt. Om deze bezuinigingen zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te laten hebben zal worden samengewerkt met dorpen, scholen en verenigingen.

Volgens de wethouder moeten de komende jaren alle handen uit de mouwen. “In de nu gepresenteerde kadernota gaan we zoeken naar een koers voor de toekomst, waarbij we een duidelijke sociale agenda hebben.” Antuma wil dit vooral gaan doorvoeren door een nieuwe werkwijze, die hij ‘slimmer werken’ noemt. Dit slimmer werken moet ook worden toegepast om bijvoorbeeld de onderwijsachterstanden in de gemeente weg te werken. “We zien hier ruimte door met de scholen in overleg te treden. Het is niet dat wij alleen in de toekomst wat gaan doen, maar we doen het samen.”

Investeren wil hij ook. In maatschappelijk werk bijvoorbeeld. Dit wordt gedaan om werklozen weer terug te krijgen naar een betaalde baan. Tussen 1 januari 2009 en begin deze maand steeg het aantal werklozen namelijk met bijna 30% van 484 naar 613. “We moeten mensen uit de bijstand halen en weer wegzetten bij bedrijven. Daarbij gaan we inzetten op doelgroepen. Dit plan pakken we samen met Tytsjerksteradiel op en daardoor hebben we contacten in onze gemeenten, maar ook alle omliggende.”

Grote bezuinigingen worden ook ingezet in de infrastructuur. Zo wordt € 90.000,- bezuinigd op projecten als het reguliere wegenonderhoud, niet uitvoeren van reconstructie tussen de Boelenswei en Blauhusterwei bij Surhuisterveen en het uitstellen van het aanleggen van ecologische zone bij de Rondweg van Buitenpost. “We gaan bij het onderhoud de termijnen verlengen waar dat mogelijk is. Daarnaast doen we nauwelijks nog nieuwe investeringen op dat gebied.”

Door het samenvoegen van het monumentenbeleid en het verpauperingsbeleid verwacht Antuma nog eens € 25.000,- te besparen. De gemeenteraad moet volgens hem daarbij een keuze maken of zij door willen gaan met het gemeentelijk monumentenbeleid, dat opgestart werd na de sloop van een dokterswoning in Surhuisterveen. “De vraag die daarbij gesteld moet worden, is of dit een kerntaak van de gemeente is,” zegt Antuma.

De gemeente moet bezuinigen, omdat het de komende jaren een fors lagere bijdrage krijgt vanuit het gemeentefonds. Antuma verwacht dat dit bedrag rond de € 700.000,- gaat uitkomen, maar precieze cijfers daarvan heeft hij nog niet. “Als gemeente willen we eigenlijk naar een bedrag van een miljoen toewerken. Daardoor kunnen we ook de Algemene Reserve weer wat aanvullen.” Een advies voor zijn raad, die binnenkort over de kadernota spreekt, heeft hij wel. “Bezin je op welke richting je uitwilt.” De raad spreekt op 5 juli vanaf 14:00 uur over de plannen.