College De Marne presenteert kadernota aan de raad

0
182

“We willen het cynisme voorkomen”

LEENS – De gemeente De Marne gaat volgend jaar inzetten op het bestrijden van het cynisme dat de gemeenschap heeft tegenover de gemeente. Zo zal de gemeente fors gaan inzetten op een betere band met de bevolking en moeten daardoor opmerkingen van burgers ook veel serieuzer genomen worden.

“De laatste tijd hebben we een evaluatie gehad op vijf ontmoetingspunten die deze gemeente heeft. Daaruit kwam naar voren dat het nu nog niet goed genoeg loopt,” vertelt wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA). “Wat we gaan doen is dat we de gebiedsregisseur en de bedrijven contactfunctionaris meer in gaan zetten. Deze moeten de gesprekken binnen de dorpen op een professionele manier gaan begeleiden. In totaal willen we daarin € 90.000,- gaan investeren.”

Om toch ook geld te besparen worden enkele projecten geschrapt. “We hebben in het college afgesproken dat we niet gaan doen wat niet perse hoeft. Lantaarnpalen zijn daar een voorbeeld van. We laten ze niet omvallen, maar de investeringen daarin zetten we wel ‘on hold’.” Iets anders wat tijdelijk naar de ijskast gaat is het gemeentelijk vervoersplan. In de praktijk betekent dit dat diverse bushaltes niet meer opgehoogd zullen worden. Gevolgen voor mensen met een handicap verwacht Waalkens daarbij niet. “Het OV Bureau is al bezig met lagere bussen.”

Binnen het gemeentehuis gaan ook de nodige zaken veranderen. Zo moeten medewerkers efficiënter gaan werken. “60 tot 70% van alle mensen die nu bij de balie komen moeten daar ook meteen geholpen kunnen worden. We moeten af van de dwaaltochten door de bureaucratie.”

Hiermee hoopt de wethouder ook af te kunnen rekenen met het groeiende cynisme over de gemeente. “Er heerst soms een beeld dat wij kennelijk niet functioneren, maar tegelijk hebben we als gemeente wel de mond vol van burgerparticipatie. Nu moeten we een vertaalslag gaan maken in de initiatieven die van de inwoners komen waarbij we een eerlijke transparante houding hebben.” Hoewel dit plan in de kadernota voor 2013 staat, wil Waalkens hier nu al mee gaan beginnen. “Voor de zomer moeten we als gemeente de eerste stappen hebben gezet. Er is hier geen cent te makken, maar dat betekent niet dat we als gemeente niets gaan doen.”

In de kadernota wil het gemeentebestuur realistischer gaan begroten. “Het afgelopen jaar hebben we alles schoongemaakt. In het verleden was het nog wel eens zo dat budgetbeheerders op het geld zaten. Die ruimte die er was, is er nu uitgehaald. Bij tegenvallers kan dat leiden tot tekorten, maar dan kunnen we die wel zien aankomen. Als er problemen zijn wil ik het namelijk weten.”

Waar het college de komende jaren flink mee aan het werk wil is de toeristensector. “In Lauwersoog komen jaarlijks 1,8 miljoen mensen. 300.000 daarvan reizen maar door naar Schiermonnikoog. In totaal hebben we in deze gemeente 250.000 overnachtingen. Samen met de ondernemers moeten we daar een enorme schwung aan kunnen geven.”

Ondanks de weinige uitgaven verwacht het college toch nog uit te komen op een tekort van € 866.000,-. “Je kunt niet zomaar van de ene op de andere dag gaan bezuinigen. Al zou je het willen, je kunt niet ineens een deel van je personeel op straat zetten. Daarom hebben we besloten om dat via natuurlijk verloop te laten gaan.” Dit heeft wel gevolgen voor de algemene reserve van de gemeente. Hoewel het batig saldo vanaf 2013 respectievelijk € 152.000,-, € 296.000,- en € 309.000,- zal zijn, krimpt de algemene reserve tot 2016 wel van € 9.450.000,- naar € 5.218.000,-. Iets wat nog relatief hoog is voor een gemeente van de grootte van De Marne.

Vanavond spreekt de raad van De Marne over de plannen van het college. Deze vergadering begint om 19.00 uur. De raadsleden zullen hun mening over de plannen geven en de visie die zij voor 2013 hebben.