Zuidhorn houdt een ton over

0
83

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn heeft vorig jaar 1,6 miljoen euro overgehouden. 1,5 miljoen hiervan is ontstaan omdat bepaalde uitgaven niet gedaan werden. Wanneer de twee posten van elkaar afgetrokken worden blijft er uiteindelijk een ton over. Volgens wethouder Bert Nederveen (CU) staan de financiën onder druk en is volgens hem voorzichtigheid geboden. “Twee jaar geleden moesten we nog fors bezuinigen. Dat is nu niet meer zo. Wel moeten we afwachten wat de meicirculaire van de landelijke overheid gaat doen. Als gemeente zullen we dat heel kritisch volgen, omdat we een groot deel van ons geld daar vandaan krijgen.” Om eventuele toekomstige problemen op te vangen wil de gemeente in 2013 een miljoen toevoegen aan de Algemene Reserve. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor de renovatie van bruggen (€ 45.000,-), dorpshuizen (€ 33.000,-), het verwijderen van lichtmasten (€ 35.000,-), een nulmeting voor CO2-uistoot (€ 23.000,-) en onderhoud aan de scholen (€ 12.500,-).