Discussie over financiering loopt hoog op

0
100

VVD en ChristenUnie tegen OZB-verhoging in De Marne

LEENS – De raad van de gemeente De Marne kon het vorige week niet eens worden over de manier waarop de financiering voor 2013 rond moest komen. Oppositiepartijen VVD en ChristenUnie lieten het achterste van hun tong zien als het ging om de verhoging van de OZB met 9% volgend jaar. De opstelling van de twee partijen leidde tot frustraties bij GroenLinks, die de partijen verweet wel te praten over de verhoging maar niet over alternatieven daarvoor. Dat het zwembad open moet blijven, kon wel op complete sympathie rekenen.

De raad was kritisch over de manier waarop de kadernota door wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA) en zijn team was opgesteld. “We missen toekomstperspectief,” stelde Henk Gesink. “Dit college moet duidelijk aangeven waar ze naartoe willen. Dat is het allerbelangrijkste.” Volgens de partij moeten onder andere de dorpsconciërges goed begeleid worden en mogen zij geen verlengstuk van het ambtelijke apparaat zijn. “Ook vinden wij dat het zwembad niet gesloten moet worden. De jeugd kan beter in de zomer gaan zwemmen, dan dat ze ergens anders rondhangen.”

Volgens Hans van der Heide (PvdA) moet vooral in de gaten gehouden worden dat iedereen mee blijft doen. “In deze tijden lijkt niets te groeien, behalve de voedselbanken. Wij zijn hier tegen, maar beseffen ons ook dat ze nodig zijn.” Over het zwembad zij het raadslid dat volgens hem niet alle mogelijkheden zijn onderzocht. Kritische geluiden kwamen er vooral vanuit de VVD. Johan van der Vis: “Wij gaan niet akkoord met de forse verhoging van de OZB.” Ook Theo de Vries (CU) noemde de verhoging van de BTW onacceptabel.

Ondanks de kritische noten zij wethouder Waalkens wel verder te willen werken met de kadernota. Positieve geluiden had hij ook. “Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat we komend jaar tussen de € 300.000,- en € 550.000,- minder zouden krijgen uit het gemeentefonds. Nu blijkt dit bedrag ergens tussen de € 200.000,- en € 275.000,- uit te komen.”

Wethouder Kor Berghuis (CDA) deelde met de raad de zorg over het zwembad. “Het zwembad blijft een punt van zorg, maar we willen daarbij wel het risico mijden. Op dit moment kijken we hoe we dit op een andere manier kunnen invullen en tegelijk het budget kunnen halveren. Ik heb daar veel tijd en ruimte voor nodig, maar zal daarbij wel de insteek houden dat het zwembad open moet blijven.”

Toen het op stemmen aankwam, vroeg Van der Vis om een schorsing. Na deze schorsing deelde hij, net als de fractievoorzitter van ChristenUnie, mee dat zijn partij niet in zou stemmen met de kadernota. De opstelling irriteerde Vincent van der Veen (GL) die met de partij in discussie probeerde te gaan. “U stemt nu tegen, maar hebt ook geen enkele poging gedaan om een wijziging aan te bieden. In het verleden hebben we uw partij wel eens constructiever gezien.” Volgens De Vries heeft het stemmen te maken met het feit dat zijn partij de gemeentelijke belasting niet wil verhogen. Uiteindelijk stemden de coalitiepartijen voor het plan en zo zal de kadernota dus gebruikt worden voor de begroting van 2013, die later dit jaar besproken wordt.