Inspreken over Kadernota Achtkarspelen

0
98

BUITENPOST – Op 5 juli wordt in de raadsvergadering de Kadernota ‘Elkenien Dwaande III’ besproken door de raad. Maar voordat de raad zich over de Kadernota buigt, wordt de mening van de inwoners van Achtkarspelen gevraagd. Die mogelijkheid is er tijdens een speciale raadsbijeenkomst op donderdag 28 juni van 16.00 – 18.00 uur in de raadzaal te Buitenpost.

De Kadernota is een belangrijke stap in het toekomstbeleid van Achtkarspelen. De Kadernota vormt de basis om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Achtkarspelen wil een sociaal bewogen, zorggerichte en zelfbewuste gemeente zijn. De huidige economische situatie brengt met zich mee dat het rijk drastische bezuinigingsmaatregelen moet doorvoeren.

Commentaar leveren op de Kadernota mag op persoonlijke titel. Maar ook vanuit het bedrijf of instelling waar men werkzaam is. Wel graag even vooraf melden via telefoonnummer (0511) 54 82 54 of (0511) 54 86 98. Op de website www.raad-achtkarspelen.nl is de Kadernota te vinden.