Veel projecten De Marne niet uitgevoerd door capaciteitsgebrek

0
103

LEENS – De gemeenteraad van De Marne toonde zich vorige week kritisch over de bestuursrapportage die het gemeentebestuur presenteerde. In de rapportage liet het college de voortgang van de verschillende plannen zien door middel van een stoplicht. Zesmaal stond dit stoplicht op rood of oranje, wat betekent dat het plan niet of niet op tijd uitgevoerd gaat worden.

Projecten waarvoor de organisatie niet de capaciteit heeft zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ondernemersplatform, het opstellen van het recreatie- en toerismeplan en de uitvoering van de cultuurnota. Ook voor één van de peilers van de gemeente op dit moment, het uitvoeren en beheren van het krimpbeleid, zijn op dit moment te weinig mensen in huis.

De raad toonde zich dan ook niet geheel gelukkig met de voortgang. Daarnaast werd kritisch gekeken naar de samenwerking met Winsum en Bedum. "Wanneer gaan we nou eens de effecten merken?" stelde Hans van der Heide (PvdA). Blij waren de raadsleden over het vernieuwde financiële management van de gemeente. "Ik ben blij dat alle financiële potjes afgestopt zijn," zei Vincent van der Veen (GL). "Hierdoor komt ineens € 300.000,- extra vrij." VVD’er Johan van der Vis was kritischer. "Het wordt nu echt tijd voor beter financieel beheer. We verhogen nu constant de OZB en dan blijkt achteraf het financiële plaatje een stuk beter te zijn."

Wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA) erkende de problemen. Volgens hem kunnen de plannen wel worden uitgevoerd, maar dan zijn er wel nieuwe medewerkers voor de werktijd van 5 FTE nodig. Geld daarvoor heeft de gemeente volgens hem niet.