Ulrumers verzetten zich tegen sloop Asingahof

0
261
Asingahof Ulrum

ULRUM – Inwoners van het dorp Ulrum zien het verdwijnen van verzorgingshuis Asingahof niet zitten. Volgens de bewoners moet het pand behouden blijven en kan er bedrijvigheid in plaatsvinden. Hierdoor moet de leefbaarheid in het dorp behouden of zelfs verbeterd worden. Volgens een groep boze inwoners wil de eigenaar, Zonnehuis Groep Noord, niet naar de plannen luisteren. Daarom stappen zij naar de Raad van Toezicht van de organisatie.

De Zonnehuis Groep Noord (ZGN) kocht het pand een aantal jaren geleden van Stichting Philadelphia Zorg. Grootse plannen lagen toen op de tekentafel, waarbij een complete nieuwbouw zou plaatsvinden. Vanwege financiële reden ging dat plan toen niet door. Wel besloot ZGN ruim een jaar geleden dat alle bewoners overgebracht zouden worden naar het nieuwe winkelcentrum in Leens. Daarna zou de Asingahof gesloten worden.

Meteen dook Dorpsbelangen op de zaak. Zij zeiden het jammer te vinden dat de bewoners gingen verhuizen, maar wilden ook dat er gekeken werd naar herbestemming van het pand. “We kunnen wel lang over de verplichte verhuizing zeuren,” vertelt Wouter Kooi van het actiecomité. “Maar we wilden het juist vanuit de positieve kant benaderen en samen kijken wat we konden doen. De gemeente stond hier heel positief tegenover.” Wat volgde was een groot aantal overleggen op het gemeentehuis, waarna de actiegroep de trekkende rol van Dorpsbelangen overnam.

Volgens Kooi wilde de Zonnehuis Groep daarna niet meer in overleg over herbestemming. “Dat komt deels door angst voor concurrentie. Zij zijn bang dat een nieuwe ondernemer zich in het pand vestigt, die zich ook gaat bezighouden met het huisvesten van bejaarden.” Volgens Kooi krijgt zijn groep niet de kans om met iets komen.

Het actiecomité vroeg daarop wat het zou kosten om het gebouw te kopen. “Voor een symbolische bedrag van € 1,- wilden we het wel kopen. Ze kochten het pand namelijk een paar jaar geleden voor één miljoen euro. Nu willen ze het slopen voor een ton, maar omdat de aanleunwoningen wel blijven moet er na de sloop weer iets bijgebouwd worden voor ruim drie ton. In totaal is dat 1,4 miljoen euro en dat in tijden waarin de kosten voor de zorg de pan uitreizen.”

De groep besloot om een handtekeningenactie te starten. Op internet werd deze 150 keer ondertekend, via het papier 90 keer. Deze handtekeningen worden binnenkort samen met een begeleidende brief naar de voorzitter van de Raad van Toezicht gestuurd. Kooi: “De voorzitter is Pim de Bruyne. Hij is als PvdA-gedeputeerde als eerste met de krimp in aanraking gekomen. Hij moet als geen ander weten hoe zoiets nu verder moet.”

Met de actie hoopt de groep het Zonnehuis weer om tafel te krijgen. Dat de bewoners kunnen blijven, lijkt bij hun wel uitgesloten. “En dat is wel heel jammer, want ik ken een mevrouw die mij vertelde dat ze er elke nacht van wakker ligt,” vertelt Kooi. “Haar vader had nog in het bestuur gezeten. Het verhuizen vindt ze nog niet eens het ergste, maar wel dat het pand daarna gesloopt wordt.” Waar het comité voor de toekomst aan denkt is een soort low budget hotel. “Of een hotel voor mensen die meer zorg nodig hebben, want de apparatuur daarvoor is allemaal aanwezig.

De Zonnehuis Groep Noord is verbaasd over de handtekeningactie. “Wij zijn nog druk met de mensen van Ulrum in gesprek over de wensen en mogelijkheden,” vertelt regiomanager Gerrie Hoiting. “Drie weken geleden hebben we op het gemeentehuis een gesprek gehad en na een schorsing, hebben we toen gezamenlijk besloten dat het niet haalbaar is om het pand te laten staan.” Wel zegt Hoiting dat haar organisatie blijft kijken naar de mogelijkheden. “Naast het gebouw hebben we ook nog een aantal aanleunwoningen en een wijkverpleegkundige. Daar moeten we ook nog een plekje voor zien te vinden. Wij zullen de Ulrumers niet aan hun lot overlaten.”