Onderzoek naar sluiting De Toermalijn

0
211

DEN HORN/ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn gaat een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de gang van zaken rond de sluiting van de openbare basisschool De Toermalijn in Den Horn. Wethouder Bert Nederveen (CU) nam daarmee een voorstel van het CDA en GroenLinks over, die willen weten hoe alles gelopen is. De VVD wil dat daarbij ook de rol van de raad tegen het licht wordt gehouden.

De raad vroeg om het onderzoek, toen de sluiting tijdens een extra raadsvergadering besproken werd. Hoewel Westerwijs het voornemen had om geen onderwijs meer te geven, moest de raad vanwege de ‘openbare’ status van de school formeel instemmen met de sluiting. Iets wat de nodige reacties opleverde bij de raadsleden. Zo vroeg Machiel van der Schaaf (PvdA) zich af of alle alarmbellen wel serieus waren genomen.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek (GL) vond dat hij met de sluiting voor een voldongen feit was gezet. “Dit is in een onverantwoord hoog tempo gegaan. Niet met het mes op de keel, maar met het mes in de keel. Hoe kun je een eik zo snel vellen?” Hij stelde daarop voor te kijken naar een soort coöperatie, waar alle kleine scholen onder zouden kunnen vallen. “Desnoods moeten we dan ook gefaseerd afbouwen in het aantal scholen, maar alleen als het niet anders kan.” Een voorstel dat hij later terugtrok.

Van der Hoek bleef daarna hameren op de regiorol, die de wethouder volgens hem beter had moeten invullen. Deze zinnen schoten de wethouder weer in het verkeerde keelgat. “Ik zou meneer Van der Hoek willen uitdagen om mij te vertellen wat ik beter had kunnen doen.” Daarnaast vroeg Van der Hoek zich af of het wenselijk was dat de leerlingen nu naar de school in Oostwold gaan, wat buiten de gemeentegrens ligt. De uitspraken schoten Hans Schipper (CU) in het verkeerde keelgat. Volgens hem heeft partijgenoot Nederveen een “prestatie van formaat” geleverd. Daarnaast wees hij Van der Hoek op de ruim 30 leerlingen van de school in Enumatil, die binnenkort in Zuidhorn naar school gaan.

Uiteindelijk stemde de raad wel met de sluiting in. Wat de raadsleden op dat moment nog niet wisten, was dat alle leerlingen van de school inmiddels al voor kennismaking naar een andere school zijn geweest. Indien de raad dus had ingestemd met het openhouden, had de school waarschijnlijk geen leerlingen meer gehad. Door het besluit was die donderdag ook meteen de laatste schooldag. In september wordt er nog een groot afscheidsfeest gehouden. De gemeente neemt het onderhoud van het gebouw en het plein over tot een nieuwe bestemming gevonden is.