Raad bespreekt financiële plannen voor 2013

0
139

Carte blanche voor kunstgrasveld FC Grootegast

GROOTEGAST – Als het aan de gemeenteraad van Grootegast ligt kan een eventueel nieuw kunstgrasveld op het complex bij FC Grootegast rechtstreeks betaald worden uit de algemene reserve. De raadsleden stemden hiermee in tijdens de discussie over de kadernota voor 2013. Ook wil de raad € 250.000,- reserveren voor een nieuw MFA in Grootegast en moet er een onderzoek komen naar de renteloze lening van het Barontheater.

Door het late aanleveren van de meicirculaire van de landelijke overheid, sprak de raad van Grootegast pas vorige week over de kadernota voor 2013. Deze nota moet aangeven waarvoor volgend jaar beschikbaar gesteld wordt en geeft het gemeentebestuur een beeld van hoe de uiteindelijke begroting aan het einde van dit jaar eruit mag zien. Volgens het CDA moeten de plannen in de gemeente vooral doorgaan. “Als het moet, dan halen we maar geld uit de algemene reserve. Die zit met ruim drie miljoen nog boven het minimum van één miljoen euro,” stelde Harry van der Tuin. Volgens hem mogen de financiële problemen niet met een belastingverhoging voor de burgers betaald worden.

Gert van Werven (VVD) vond, naar aanleiding van de insprekers een maand eerder, dat alle muziekverenigingen op dezelfde manier behandeld moeten worden. Toen sprak het bestuur van het Barontheater namelijk haar verbazing uit over de volgens haar gemakkelijke manier waarop de gemeente ‘ineens’ geld beschikbaar stelt voor allerlei dorpshuizen in de gemeente. “Per vereniging moet hetzelfde worden gedaan als bij Crescendo. Al kan nu misschien twee keer het bedrag beschikbaar gesteld worden, omdat het hier om twee verenigingen gaat,” stelde Van Werven. “De gemeente is geen geluksmachine. Organisaties moeten eerst zelf kijken wat ze kunnen doen en dan pas bij ons aankloppen.”

Volgens ChristenUnie voorman Kees Apoll moet vooral gekeken worden naar de kansen en moeten de gemeente zich niet “moe bezuinigen”. “Wij ondersteunen ook het MFA én het kunstgrasveld en hopen dat het binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt.” Kritischer was Geert de Jong (VZ2000). “Er staat ons nog een zware taak te wachten in financieel zwaar zweer.” Ook hij was voor het kunstgrasveld, maar vond wel dat de organisatie eerst met een plan moet komen voor een privatisering van de velden.

Kor de Wagt (PvdA) zag nog wel wat financiële problemen voor de komende jaren. Zo vreest hij nog voor hoge kosten bij werkvoorzieningschap Novatec en is de jaarlijkse bijdrage aan de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hem een doorn in het oog. “De irritatie zit hem erin dat de overheid aan de ene kant wil bezuinigen, maar aan de andere kant gemeenten wil verplichten om mee te doen, terwijl het geen enkele meerwaarde heeft voor deze gemeente. Wij willen niet meedoen aan ‘onzin dingen’.” De laatste kritische woorden waren van Jan Wessels (GL). Hij ziet het niet zitten dat het fietspad Buikstede bij Sebaldeburen voor € 360.000,- wordt opgeknapt. “Volgens mij zijn kleine chirurgische ingrepen wel genoeg.”

Burgemeester Kor Dijkstra (CDA) gaf bij de raadsleden aan met een delegatie van het Barontheater in gesprek te zijn over de financiering. “Er wordt gesproken over het omzetten van de lening van € 150.000,- in een bijdrage. Het college is daar echter op dit moment geen voorstander van.” Wel wilde Dijkstra meegaan in het plan van het CDA om de rentedragende lening over te zetten in een renteloze. Welk bedrag de gemeente hierdoor misloopt, is nog niet bekend.

“Te gek voor woorden,” vond Dijkstra het feit dat de gemeente jaarlijks ongeveer € 70.000,- moet inleggen voor de RUD. “Dit bedrag is voor ons zeker niet aanvaardbaar.” De PvdA riep daarop wethouder Sjabbo Smedes (CDA) op om uit het overleg te stappen. Hij reageerde nuchter met “we zitten er niet eens in.” Wel gaf de wethouder aan dat het afnemen van taken van de RUD verplicht wordt. Al heeft gedeputeerde Mark Boumans (VVD) volgens hem hierop nog geen dwang toegepast. “Misschien komt dat later.”

Wel besloot de raad alvast vooruitlopend op de plannen voor een nieuw MFA in Grootegast € 250.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag moet de stichting een handvat bieden om te kunnen lobbyen voor andere subsidies. De raad stelde daarbij als eis voor definitieve toezegging, dat de organisatie op korte termijn terugkomt met een nieuw plan, dat er soberder uitziet dan het huidige.