Colleges Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen verdergaande samenwerking

0
144

ACHTKARSPELEN/TYTSJERKSTERADIEL – De colleges van B&W van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen de samenwerking intensiveren. Zij stellen dit voor aan de gemeenteraden, nu de huidige samenwerking is geëvalueerd. Naast de onderdelen waarop de gemeenten nu al samenwerken, willen de colleges een gezamenlijke uitvoeringsdienst vormen. Politiek-bestuurlijk willen zij zelfstandig blijven. Dit voorstel wordt op 13 september opiniërend besproken door beide gemeenteraden. Op 27 september wordt er een definitief besluit genomen. Als de gemeenteraden instemmen met het voorstel van beide colleges, moet het gezamenlijke uitvoeringsorgaan in 2015 gereed zijn.

In de evaluatie van al tijdelijke bestaande samenwerkingsvormen, zijn verschillende toekomstscenario’s bekeken en beoordeeld. De colleges stellen voor, dat naast de huidige onderdelen waarop de gemeenten al samenwerken, intensivering van taken op het gebied van bedrijfsvoering zoals personeelszaken, financiën, belastingen en communicatie gaat plaatsvinden. Op dit moment hebben Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel o.a. een gezamenlijke sociale dienst en wordt er samengewerkt bij de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum. Daarnaast komt er een team Toezicht en Handhaving. In de voorgenomen opzet worden de gemeenschappelijk uitgevoerde taken ondergebracht in een gezamenlijk uitvoeringsorgaan met een eigen management.

De samenwerking heeft als doel om de inwoners van beide gemeenten nog beter van dienst te zijn en moet voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, kosten en klanttevredenheid. Ook moet het de kwetsbaarheid van taken verminderen, bijvoorbeeld als het gaat om bezetting en inzet van personeel.