Wethouders en raadsleden leggen verantwoording af in Visvliet

0
121
Visvliet Debat-8

VISVLIET – Twee wethouders en vier raadsleden kwamen tijdens een politiek debat in het Bartoleshus Visvliet verantwoording afleggen. De bodem van de financiële crisis is ook voor de gemeente Zuidhorn nog niet bereikt, zoveel was wel duidelijk in het politiek forum. De politici maakten duidelijk dat meer dan ooit kleine kernen het van hun eigen bevolkingskracht moeten hebben en niet te hoopvol naar de gemeente hoeven te kijken.

Zo’n twintig aanwezigen hoorden hoe geen van de partijen nog vertrouwen had in het voortbestaan van de CBS Visvliet. Hans Schipper, van de collegepartij ChristenUnie, hield het publiek nogmaals voor dat de onderwijskwaliteit doorslaggevend moet zijn en dat dat wellicht beter gegarandeerd was in een grotere school. Uiteindelijk vonden de raadsleden wel gezamenlijk dat er van Penta Primair een substantiële bijdrage mocht worden gevraagd om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Fred Stol (CDA-wethouder) benadrukte dat leefbaarheid in kleine kernen niet 1 op 1 samenhangt met het voortbestaan van de school, maar wel degelijk met het faciliteren van een dorpshuis: “Je moet bewoners in staat stellen elkaar te vinden.” Vandaar dat de raad ook jaarlijks 33.000 euro voor dorpshuizen in de gemeente heeft vrijgemaakt.

Visvliet Debat-9

 

Visvliet Debat-11

 

Visvliet Debat-12