Angst voor banenverlies door herindeling en samenwerking

0
200
raadsvergadering Buitenpost 1

BUITENPOST – Wanneer de gemeente Achtkarspelen gaat samenwerken met Tytsjerksteradiel en de gemeente Kollumerland in noordelijke richting gaat herindelen, verwacht het Plaatselijk Belang Buitenpost over enkele jaren een terugloop van het aantal werkenden in de regio. De club sloeg hiervoor afgelopen donderdag alarm tijdens de raadsvergadering in Buitenpost, waarin werd besloten om intensiever te gaan samenwerken met Tytsjerksteradiel.

In principe moest afgelopen donderdag in de raadszaal alleen nog formeel een besluit genomen worden over de samenwerking met buurgemeente Tytsjerksteradiel. Tijdens twee eerdere vergaderingen konden de leden van de gemeenteraad al spreken over de vraag hoe het ambtelijk apparaat ingericht moet worden. Omdat de raad momenteel niks in een herindeling ziet zitten, moest het college daarom op zoek naar samenwerkingsalternatieven om de kosten wel in de hand te houden.

Met meerderheid van de stemmen ging de raad voor plan 3C. Dit plan houdt in dat de ambtelijke organisaties van beide gemeenten zoveel mogelijk fuseren. Wel houden beide gemeenten een aantal ambtenaren, die alleen werk voor hun ‘eigen’ gemeente gaan doen. Voor coalitiepartij FNP was dit ‘de max’ zoals Sjoerd Groenhof het verwoorde. Kritischere geluiden kwamen er van Max de Haan (GBA). “Wij willen voorkomen dat het één gemeente wordt, maar het is volgens mij al niet meer tegen te houden,” zei hij. Volgens De Haan was het voorstel van het college “veel te kort door de bocht” en zou het uiteindelijk voor grote onrust onder het personeel zorgen.

Andere partijen, waaronder de PvdA en de VVD wilden verder gaan. De VVD het verst. Wat Durk Pool betreft kan het beste heringedeeld worden met de Tytsjerksteradiel én Smallingerland. Burgemeester Piet Adema (CU) benadrukte tijdens zijn betoog nogmaals dat de samenwerking geen opmaat is voor een fusie.

In de gang werd ondertussen door Auke Attema, voorzitter van het Plaatselijk Belang Buitenpost, druk gesprokken met de vele politici. “Ik ben hier wel even aan het lobbyen,” ligt hij toe. “Op dit moment werken er in Achtkarspelen ongeveer 225 ambtenaren, in Kollumerland zijn dat zo’n 125. Als straks die gemeentehuizen allemaal verplaatsen, want daar ben ik wel bang voor, dan verdwijnt de werkgelegenheid voor 350 personen uit deze regio. In het begin zul je dat niet merken, maar bij vacatures zullen toch sneller mensen uit de regio rondom dat nieuwe gemeentehuis solliciteren.”