Jan Klaas Gatsonides

0
1626
man met de hamer Gatsonides

 

Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘It Koartling’

“It Koartling, de naam, verwijst naar een onderdeel van een bouwsteiger, waarmee je deze aan de muur vastmaakt. Een verbindingsstuk en dat is wat wij ook willen zijn voor de bevolking van Buitenpost. Een onderkomen voor vrijwel iedereen en daarom bieden we jeugd- en kinderwerk en volwassenenwerk. Het voornaamste doel is het jongerenwerk. We richten ons vooral op de jongeren die van de lagere school afkomen, welke de risicojongeren zijn en wie we liever niet zien rondhangen. Om die binnen te krijgen, moet je wel al jonger contact leggen. Dus eigenlijk is van nul af aan onze kweekvijver.

Jarenlang hebben we een jongerenwerker gehad, maar de gemeente is aan het bezuinigen, waardoor wij op dit vlak de laatste jaren gigantisch veel hebben ingeleverd. Op dit moment is het zelfs onzeker of er volgend jaar nog wel een jongerenwerker is. De jongerenwerker bezocht scholen en ging in de tijd dat we last hadden van hangjongeren ook pad om hun binnen te halen, maar door de bezuinigingen moeten we op een andere manier naar het werk gaan kijken. Als je met vrijwilligers moet gaan werken, kan je prima een dvd’tje kijken en een leuke avond organiseren, maar ze zijn natuurlijk niet geschoold en onderwerpen als hoe jeugd met seks en alcohol omgaat, zijn met vrijwilligers veel moeilijker aan te pakken.

Wat we verder allemaal doen? Wat doen we niet. Voor volwassenen organiseren we elk jaar diverse cursussen. Eigenlijk doen we dat al zo lang als ik me kan herinneren. Vroeger waren we vooral gericht op vrouweneducatie, vanaf de tachtiger jaren zijn de cursussen voor iedereen. We proberen het laagdrempelig te houden en de kosten daarom laag te houden. Een aantal cursussen worden dan ook gewoon door vrijwilligers gegeven. Succesvol is het eigenlijk altijd. Sommige cursussen hoeven we niet eens voor te adverteren. Voor sommige is nog plek in het nieuwe seizoen trouwens.

Het belangrijkste voor ons als stichting is de binding in het dorp. Ons eigen gebouw, ook genaamd ‘It Koartling’ moet een ontmoetingsplaats zijn. We zijn al ruim veertig jaar actief en ook altijd op deze plek, dus we hebben veel opgebouwd. Vrijwel iedereen in Buitenpost heeft wel iets te maken met It Koartling en eigenlijk alle Buitenposters kennen het wel vanuit hun jeugd. De meeste avonden zijn we geopend. We zouden graag zien dat mensen gewoon hierheen komen om elkaar te ontmoeten. Daaraan zouden we nog wel meer handen en voeten willen geven.”

Opgeven voor een aantal cursussen kan nog via 0511-542772 of evertje.gatsonides@upcmail.nl. Zie ook www.itkoartling.nl.