Grootegast Spelenderwijs in Beweging voorbeeld qua verbinding en doelgroep

0
194
Opende Sprtmiddag-4671

OPENDE – Terwijl buiten de basisschooljeugd vecht voor wat ze waard zijn op het korfbalveld, leven kleuters en peuters zich binnen in De Veste te Opende uit tijdens de aftrap van Grootegast Spelenderwijs in Beweging. Een uniek project dat de samenwerking op grote schaal zoekt. Niet alleen de gemeente Grootegast, maar ook Huis voor de Sport Groningen, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de sportverenigingen in de gemeente werken er aan mee. Bovendien richt het project zich op een bijzondere doelgroep, namelijk die van twee- tot zesjarigen. Is het dan al goud wat er blinkt? Een lofzang met een kritische noot.

Astrid Witte, eigenaresse en boegbeeld van Witteborg Gymnastics haalde met succes maar liefgst 140.000 euro subsidie van het rijk binnen voor Grootegast Spelenderwijs in Beweging. Zelf is ze op deze middag vooral druk met van alles en nog wat. In elk geval geeft ze direct het goede voorbeeld door veel in beweging te zijn en aan haar lach te zien, dit ook nog eens met plezier te doen. Het idee van het project is stevig te investeren in het bewegingsonderwijs voor twee- tot zesjarigen. Twee vakleerkrachten zullen lessen bewegingsonderwijs gaan verzorgen op in elk geval 9 basisscholen, 2 basisscholen in de gemeente hebben nog niet toegezegd, en 4 locaties van kinderopvang/peuterspeelzalen. Daarnaast worden er extra beweegmomenten gecreëerd samen met de bestaande sportverenigingen.

Het project kan rekenen op brede belangstelling deze middag. Zo komt Huis voor de Sport Groningen met een stuk of vier afgevaardigden naar dit speelfestijn, waaronder directeur Rob de Waard. “Wij willen zoveel mogelijk mensen laten bewegen, het liefst het hele leven lang. Eigenlijk staat hier al de aanwas van nieuwe leden. Als je later moet repareren, is altijd duurder, dan wanneer je op een vroeg moment als deze kinderen al aanleert te bewegen”, zegt hij over het project. “Of wij vaker zulke projecten zien? Ik denk niet dat er veel vergelijkbare projecten zijn, dat binnen één gemeente op zo’n schaal wordt aangepakt.” Ook Jaap Wals, die namens de KNGU naar het noorden afreisde en intussen druk foto’s aan het schieten is, spreekt ook over een uniek project. “Er gebeurt hier iets wat ook een voorbeeld kan zijn voor andere projecten in het land. Er worden verbindingen gemaakt tussen de verschillende partijen.” Hij probeert de kinderen nog even enthousiast te maken door ze een ‘Epke’ voor te spiegelen, maar het lijkt erop dat deze dreumessen hier toch nog wat te jong voor zijn.

Ook wethouder Sjabbo Smedes van de gemeente Grootegast staat er tevreden bij. Hij heeft hoge verwachtingen van het project. “Spelenderwijs wordt bij de kinderen de motorische ontwikkeling gestimuleerd. In Oost-Groningen liet een vergelijkbaar project al zien dat ook de prestaties in het leervermogen vooruit gingen. Het heeft allemaal met fitheid te maken. Bovendien ontwikkelen de kinderen ook sociale vaardigheden. Of het niet vreemd is dat zelfs zulke jongeren gestimuleerd moeten worden te bewegen? Tja, vroeger, ik mag dat zeggen want ik ben een opa, gingen we gewoon het veld in. Maar toen had je al die dingen zoals een i-pad of computer niet, waardoor kinderen veel meer gingen spelen.”

Smedes wil nog wel even een heikel punt aansnijden. “Het is absoluut niet zo dat subsidie van de gemeente naar een commerciële instelling gaat. Helemaal zelfstandig heeft Astrid samen met Hans Stroes deze 140.000 euro subsidie van het rijk binnengesleept. Nu zoeken ze juist de samenwerking binnen de gemeente en daarom komt dit project ten goede aan alle verenigingen en alle kinderen van de gemeente.”

Het is inderdaad geen publiek geheim dat de sportverenigingen Turnlust/P&G en Sportvereniging Niekerk Oldekerk (SNO), die zo goed als geheel op vrijwilligers draaien, niet heel blij zijn met de concurrentie van commerciële sportclubs. Zowel Ina Manakane, Turnlust/P&G, als Derk Ottema, SNO, lieten zich eerder in deze krant al eens zorgelijk uit over de toekomst van hun verenigingen. Woorden als jammer en oneerlijk vielen toen regelmatig. Beiden lopen echter wel rond op deze middag. Een lach, als een boer met kiespijn?, toch wel op beider gezicht. “Dat het bewegingsonderwijs op de scholen wordt gestimuleerd, daar kan ik ook volledig achter staan”, vindt Ina. “Kijk, de jongste deelnemer van vanmiddag”, laat ze zien. “Nog net geen twee jaar oud, maar kan zelf al die bank tegen de rekstok opklimmen.” Derk doet er het zwijgen toe.

Astrid echter, ziet geen beren op de weg. “Het is echt niet zo dat iedereen op gym moet en al helemaal niet dat iedereen bij míj op gym moet. Ik wil juist dat alle clubs in de gemeente sterk zijn. Het speerpunt van Grootegast Spelenderwijs in Beweging ligt wel op de scholen, omdat nou eenmaal alle kinderen naar school gaan. En daarbij betrekken we dan de peuterspeelzalen en de kinderdagopvang. Maar daarnaast natuurlijk is er ook via de clubs aandacht.” Lammie van den Oever assisteert ondertussen de peuters en kleuters bij alle spelletjes. Het plezier straalt ervan af. Sporten voor de lol, die doelstelling is op deze middag in elk geval behaald.

Opende Sprtmiddag-4674

Opende Sprtmiddag-4686