Houtsneden Maurits Escher topstukken bij Kunst en Kitsch

0
252
houtsnede escher

BUITENPOST – Afgelopen weekend vond in het IJstijdenmuseum te Buitenpost weer de jaarlijkse Kunst en Kitschdag plaats. Ook dit jaar zagen de drie deskundigen, de Friese historicus Jan Zijlstra uit Leeuwarden, aardewerkdeskundige Klaas Regts uit Franeker en Gerben Mensonides uit Harlingen, zeer unieke stukken voorbij komen. Topstukken waren de twee houtsneden van Maurits Escher die de heer Dijkstra in zijn bezit heeft. De deskundigen oordeelden dat de twee waardevolle houtsneden, die geheel origineel leken en in een originele staat waren, een groot bedrag waard zijn. Voor de zekerheid verwezen ze de heer Dijkstra naar de Escher kenners in Haarlem om hun mening ook daar bevestigd te krijgen over de originaliteit van de beide houtsneden.

Een prachtige gevlochten Vikingring van Halma uit de Westereen, een oogfibula van

Luut Kloosterman uit Buitenpost en een Romeinse munt waren de resultaten van het zoekwerk met een metaaldetector. Deze voorwerpen stammen uit het begin van de jaartelling. Zij werden ook als vrij uniek beoordeeld. Verder kwam er veel zilverwerk en een aantal gouden sierraden op tafel, waaronder prachtig oud Fries zilver. Ook aardewerk zoals Chinees porselein, Makkumer aardewerk en het gesneden aardewerk van Tichelaar werd door bezoekers meegebracht. Het bestuur van het IJstijdenmuseum zal ook na het succes van deze dag in 2013 de Kunst en Kitschdag weer op de agenda plaatsen