Sebaldeburen is toe aan nieuwe dorpsvisie

0
201
streekhistorie sebaldeburen nu

SEBALDEBUREN – Vijf jaar geleden werd de dorpsvisie van Sebaldeburen in gang gezet. Tijdens verschillende ‘keukentafelgesprekken’ konden de inwoners hun hart luchten over hetgeen wat er volgens hun in het dorp moet gebeuren. Een jaar later was de dorpsvisie er. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is de dorpsvisie eigenlijk weer aan een update toe. Veel plannen zijn gehaald, sommigen bleken onrealistisch, maar ook nieuwe plannen staan alweer in de startblokken.

“De keukentafelgesprekken waren heel belangrijk,” zegt de voorzitter van Dorpsbelangen, Alexander van der Veen, nu. “Het was belangrijk dat zoveel mogelijk mensen erbij betrokken waren.” Het schrijven van de dorpsvisie duurde uiteindelijk een jaar, in 2008 werd het plan gepresenteerd. Zelf was Van der Veen toen nog gespreksleider bij de verschillende groepen die over het boekwerkje spraken. “We schreven alles op wat ons verstandig leek. Soms weet je dat het geen kans van slagen heeft, maar het is wel een wens. Wij konden er dan wel op gaan inzetten en misschien wel een compromis sluiten.”

Eén van de doelen die niet haalbaar bleek was de woningbouw. Het idee was dat er ieder jaar tussen de twee en vijf woningen bij zouden komen. “Het was een ambitie waar je ‘u’ tegen zegt. Het zat er gewoon niet in. We kwamen er achter dat ‘inbreiding’ wel mogelijk is, maar uitbreiding niet. Zo konden we bijvoorbeeld wel bouwen op kleine perceeltjes.”

In het straatbeeld is ook het één en ander veranderd. Hoogtepunt daarbij was de herinrichting van de Kerkweg. “Dat stond al jaren op het programma. Vaak bepaalt de gemeente wat er gaat gebeuren, maar door de dorpsvisie konden we meteen vanaf het begin meepraten. We hadden invloed en de plannen werden vooraf gepresenteerd in het dorpshuis, zodat iedereen wist wat er ging gebeuren. Samen met de gemeente hebben we dat toen kunnen oppakken.”

Zo is de straat een stuk groener geworden. Er zijn perkjes aangelegd langs vrijwel de hele Kerkweg. “Alleen het laatste stukje van de straat is nog niet zo mooi. Wel houden we hier aandacht voor. Het gaat daarbij om de voormalige rode buurt. Je kunt het herkennen aan de rode huisjes daar.”

Wat nog wel op het verlanglijstje staat is de Provincialeweg. “Het is net een racebaan. Omdat de weg van de provincie is moesten we daarvoor bij hun zijn. Nu is langzamerhand een werkgroep ontstaan van alle verenigingen voor dorpsbelangen, die langs de weg liggen. Samen met mensen van de gemeente kijken we nu naar de mogelijkheden. Dat plan wordt langzaam voortgezet en we hopen daar genoeg invloed voor te hebben om het te veranderen.” Daarnaast is ook de wens om de kruising van Munnikeweg met de Kuzumer veiliger te maken. Hier wil de provincie nog niet in meegaan, omdat ze de snelheid op de weg op 80 kilometer per uur willen houden.

Een ander plan wat per 1 januari tot uitvoer komt is de samenvoeging van Dorpsbelangen met het dorpshuis. “We hebben daarvoor gekozen omdat het niet meer te doen is om in zo’n klein dorp zoveel vrijwilliger te vinden,” zegt Van der Veen. “We deden als organisaties al veel samen, dus dit was een logische stap.” Inmiddels is de organisatie in gesprek met de notaris en zal Van der Veen voorgedragen worden als voorzitter van de nieuwe vereniging.

Andere plannen in het dorp zijn er ook. Zo wil de organisatie hard aan het werk bij de sportvelden. “We willen die weer gaan opknappen. Ze staan nu nog vol met ruigte. Eerder hebben we met veel vrijwilligers ook al de dierenweide opgeknapt. Ook een pannaveldje of een skatebaan staat op de wensenlijst. De bedoeling is dat we daarbij de jeugd laten meedenken.”

Nog steeds is de organisatie op zoek naar bestuursleden, die ook in het nieuwe bestuur zitting willen nemen. “Sebaldeburen is echt een doe-dorp. Als er wat moet gebeuren zijn er mensen genoeg, maar voor de organisatie zijn er gewoon te weinig. Het zou fijn zijn als meer mensen zich zouden aanmelden.” Dat kan bij Alexander van der Veen via 0594 – 61 21 11.