Plannen N358 worden aangepast

0
192
Buitenpost Kruidhof CdK Jorritsma-2

Commissaris doet toezegging tijdens werkbezoek

TWIJZEL – De plannen voor de N358 tussen de A7 en Kollum worden aangepast. Die toezegging kon Commissaris van de Koningin John Jorritsma afgelopen vrijdag doen bij Pilat & Pilat in Twijzel. De Commissaris was hier om te spreken met het college en de gemeenteraad over de lopende zaken in de gemeente. Speciale aandacht daarbij was er voor de N358, de samenwerking met Tytsjerksteradiel en het glasvezelnetwerk.

Het bezoek van de Commissaris leidde langs een aantal karakteristieke plekken van de gemeente. Zo werd een bezoek gebracht aan de botanisch tuin De Kruidhof in Buitenpost, waar niet alleen over de tuin maar ook het elektrisch rijden werd gesproken. In Twijzel was een lunch. Na afloop stond Jorritsma (VVD) deze krant te woord. Hij vertelde daar dat de provincie nogmaals gaat kijken naar de plannen voor de N358.

Plannen voor de aanpak van deze weg werden onlangs gepresenteerd, maar zorgden voor opschudding bij omwonenden, ondernemers en politici. “We moeten het commentaar op de plannen serieus nemen,” zei Jorritsma. “We gaan daarom een knip maken in de plannen voor de noordelijke en zuidelijke helft van het traject. Met de gemeenten gaan we het plan bijstellen.” Deze verandering gaat mogelijk wel meer geld kosten en daarom houdt de Commissaris nog een slag om de arm. “Misschien moeten we zelfs wel terug naar Provinciale Staten om te vragen voor meer geld.” Hoeveel dit is, kon hij nog niet zeggen. Burgemeester Piet Adema (CU) was blij met de plannen. Volgens hem moet er nog dit jaar duidelijkheid komen.

Ook werd gesproken over de samenwerking met Tytsjerksteradiel. De provincie wil de komende jaren deze vorm van een afstandje bekijken. “We houden onze zorgen over de schaalgrootte van kleine gemeenten, maar beide raden hebben aangeven geen fusie te willen en daar nemen we nu genoegen mee.” Hoe succesvol de samenwerking gaat worden en welke voordelen dit voor gemeenten gaat opleveren nu steeds meer taken op hen afkomen, kon hij niet zeggen. “Misschien wordt de samenwerking wel zo succesvol dat de Raden beslissen toch over herindeling te praten. Ik wil nu in ieder geval niet in vlekken gaan roeren. Laat hen maar zien dat ze deze kans waard zijn.”

Begin volgend jaar moet ook meer duidelijk worden over de aanleg van glasvezel in de provincie Friesland. “Wij zijn nu bezig met een plan van aanpak, waarmee we naar de markt willen. Friesland heeft veel onrendabele gebieden, dus daar moeten we de markt accommoderen.” Het onderzoek staat los van het businessplan dat de gemeente momenteel laat schrijven. “Wij gaan als provincie niet hangen aan lokale initiatieven, omdat we niet op tien verschillende plekken het wiel uit gaan vinden. We willen een compleet plan voor zowel Buitenpost als Lemmer met daarvoor draagvlak.” Adema zei daarop dat zijn gemeenten bij het maken van het eigen plan wel kijkt naar het werk van de provincie. Voor de aanleg zal volgens Jorritsma een ‘substantieel bedrag’ nodig zijn. Mogelijk moeten ook gemeenten bijbetalen, al verwacht hij ook veel van de ambities van de nieuwe regering. In het eerste kwartaal van 2013 moet het plan er liggen.