“Je kunt wel brullen, maar het gaat om het hebben van medestanders”

0
185
Zuidhorn Harry Rutgers-1

D66 tweeënhalf jaar actief in Zuidhorner raad

ZUIDHORN – Sinds februari 2010 heeft D66 één zetel in de Zuidhorner gemeenteraad. Het was een overwinning voor de partij, die al jaren in de gemeente in ruste was. De stoel werd bemand door Cor de Ruijter. Na zijn vertrek nam Harry Rutgers het roer over. Samen met zijn steunfractie is hij van plan om Zuidhorn vooral mooier te maken.

Ruim voor de verkiezingen werd de club samengesteld. “We kwamen ’s avonds bij ons thuis en spraken over wat er veranderd zou moeten worden in Zuidhorn. Uiteindelijk zeiden we: ‘we moeten het maar doen’.” Cor de Ruijter wilde de lijst wel aanvoeren, gevolgd door Harry Rutgers op de tweede plek. Na een jaar moest De Ruijter zijn raadszetel opgeven omdat hij buiten de gemeente ging wonen. “Cor had een andere baan gekregen en vertrok weer naar Edam. Ik was de tweede op de lijst en moest dus beslissen wat ik wilde. Het overviel me wel.”

Wat Rutgers tegenviel was de kennis over het politieke systeem. “Wij hebben geen historie, dus we wisten niks over de werkwijzen en hoe het politieke spel gespeeld wordt. Met een man of vijf vormen we een groep en bereiden we alles voor. Wat mij opvalt is dat iedereen in de raad altijd zijn eigen plasje over een voorstel moet doen, terwijl ze het er wel mee eens zijn.” Eén van de eerste zaken die de partij van belang vond was burgerparticipatie. “Dat hebben we samen met andere partijen al snel gerealiseerd. Ook zijn we voor schaalvergroting nu steeds meer zaken op de gemeente afkomen.” Volgens Rutgers moet daarbij ook naar de financiën worden gekeken.

Volgens hem staat de gemeente er wel goed voor. “Wij hebben wel kritiek en leggen ook wel eens de vinger op de zere plek, maar de gemeente is niet hopeloos. Zuidhorn heeft de zaakjes goed voor elkaar. Alleen is stilstand achteruitgang en daarom proberen wij kleine dingen te veranderen. Er zijn veel dingen die een tikje mee moeten krijgen.” Achter de schermen kan kostenbesparing in gang worden gezet volgens de partij. Daarvoor moet meer gekeken worden naar samenwerking en herindeling. “Wij zijn voor herindeling. Ook moeten de waterschappen en provincies onder de loep worden genomen.”

Hoe die herindeling vormgegeven moet worden, is zijn partij het nog niet over uit. “Misschien moeten we wel stoppen met flirten met gemeenten in het Westerkwartier en naar de stad Groningen kijken. Eigenlijk zijn wij een buitenwijk van de stad. Elke dag zie ik grote hoeveelheden verkeersstromen uit Zuidhorn, Grijpskerk en Oldehove naar de stad denderen.”

Om dat te bereiken is samenwerking in de raad van belang. Als eenling heeft Rutgers geen meerderheid en daarom is hij afhankelijk van andere partijen. “Je kunt wel brullen, maar het gaat om het hebben van medestanders,” is zijn conclusie. “We moeten mensen aan elkaar verbinden en kijken wat de beste match is om goede dingen voor de gemeente te kunnen doen.” Bij de volgende verkiezingen hoopt de partij dat het zetelaantal verdubbelt.