Problemen bij aanleg Hoge Voetpad

0
351
Niekerk Pad-2

NIEKERK – Het leek allemaal zo mooi: na jarenlang aandringen van Dorpsbelangen Oldekerk, Niekerk en ’t Faan zou er begonnen worden met de heraanleg van het Hoge Voetpad vanuit Niekerk richting Enumatil. Voor het plan was bijna twee ton vrijgemaakt en de gemeente verwachtte dat vrij snel de schop de grond in kon. Toch gaat het nu anders. Eén van de landeigenaren wil niet meewerken en met twee anderen is de gemeente nog in gesprek.

De heraanleg van het pad is al jaren een grote wens van het dorp. Het pad ligt er nu verloederd bij en is op sommige plekken zo smal dat twee fietsers elkaar niet kunnen passeren. Daarnaast ligt het pad langs een sloot, wat een nat pak betekent als iemand eraf glijdt. Groot was de opluchting dan ook toen de gemeenteraad instemde met de heraanleg van het pad. Bij nader onderzoek bleek het verstandiger te zijn om het pad breder te maken, concludeert wethouder Mark de Haan (CU). “Het pad is nu soms maar een halve meter en je kunt elkaar dan niet goed passeren. Het moet zo zijn dat je op de fiets een scootmobiel moet kunnen inhalen.” Hij denkt er dan ook over om het pad zo’n anderhalve meter breed te maken.

Voor die verbreding is land nodig. Daarom is de gemeente al enige tijd in gesprek met enkele landeigenaren langs het pad. Daarvan wil de gemeente ongeveer een meter weiland kopen om het pad aan te leggen. Deze overleggen lopen niet geheel als gepland. Zo heeft één van de eigenaren al aangegeven geen grond te zullen verkopen aan de gemeente. “Toch hoop ik dat hij later alsnog mee gaat werken,” zegt De Haan. “Op dit moment ziet deze persoon het maatschappelijk nut niet.”

Om toch wat te doen wordt nu bekeken of de aanleg van het pad in omgekeerde volgorde kan gebeuren. Daarom wordt gesproken met twee andere landeigenaren, die ook hun grond nog niet verkocht hebben. “We wilden niet afwachten en daarom zijn we nu aan de andere kant begonnen,” zegt De Haan. “Het pad moet er in de toekomst weer netjes bijliggen. Dat is de wens van het dorp.” Om de gesprekken vlot te trekken zal ook de vereniging van Dorpsbelangen binnenkort bij de eigenaren langsgaan. Als deze dan alsnog instemmen kan alles volgens de wethouder snel gaan. “Dorpsbelangen gaat nu een ultieme poging doen en daarna kunnen we beginnen met de aanbesteding. We koersen erop om begin 2013, na de vorstperiode, met de aanleg te beginnen.”