De eerste stap naar de buurthuiskamer Aduard is gezet

0
156
Zuidhorn Ondertekening Buurthuiskamer-1

ADUARD – Wethouders Jan Oomkes en Bert Nederveen ondertekenden namens de gemeente en samen met de familie Wubs een vaststellingsovereenkomst voor de buurthuiskamer in Aduard. In deze overeenkomst is geregeld onder welke voorwaarden de gemeente het bedrag voor de buurthuiskamer beschikbaar stelt. De bedoeling is in het Groene Kruisgebouw aan de Kloosterstraat een kleinschalige ontmoetingsvoorziening te realiseren voor dorpsbewoners, een zogenaamde buurthuiskamer. Het initiatief hiervoor is vanuit de inwoners te ontstaan. Betrokkenen zien de buurthuiskamer als een belangrijke bijdrage aan de samenhang in het dorp. De familie Wubs realiseert in het gebouw ook een kapsalon, beautysalon en pedicurepraktijk.

De gemeente vindt het belangrijk dat dergelijke initiatieven een plaats krijgen in onze dorpen. Het project past goed in het WMO-beleid van de gemeente. Het is een collectieve voorziening voor en door de dorpsbewoners. De samenhang in het dorp wordt ermee bevorderd en de kans op eenzaamheid vermindert. De gemeenteraad heeft op 19 november 2012 dan ook besloten een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen als bijdrage in de huur. De buurthuiskamer wordt naar verwachting in het voorjaar van 2013 in gebruik genomen.