De opmars van de Belangengroep voor Laag Frequent Geluid

0
361
groningen film makers lage freq 1

Bijval van experts, groeiend aantal leden en documentaire in de maak

OLDEHOVE – Het is al meer dan een jaar geleden dat Dirk van der Plas en Betteke de Haan van de Belangengroep Laag Frequent Geluid van zich lieten horen. Ze hebben niet bepaald stilgezeten in de tussentijd. Waar hun verhaal en hun acties zich in eerste instantie veelal richten op de NAM, in hun ogen dé producent van het Laag Frequent Geluid waar zij zo ziek van worden, hebben zij langzamerhand hun blik verruimd. Ondersteund door een experts en natuurkundigen die zij om zich heen verzamelden, hebben zij grote stappen kunnen maken. Plannen, waaronder het maken van een documentaire, zijn er genoeg, de hoop leeft, alleen één ding blijft gelijk: “het geluid is nog steeds aanwezig, wordt alleen maar erger en wij worden steeds zieker.”

Ondanks de klachten die beide ervaren en die blijven toenemen, zien Dirk en Betteke er beter uit dan de laatste keer dat we elkaar troffen. “Het enige wat we kunnen doen is bezig blijven met stappen nemen en dan krijg je er toch een bepaalde energie van”, vertelt Betteke. Wel wordt het leven steeds moeilijker voor de twee. “Als je het vergelijkt met de beginfase toen we last hadden van het Laag Frequent Geluid, dan was toen een peuleschil”, vertelt Dirk. “Toen ging het om één toon en was het ook nog wel eens stil. Nu ervaren we een kakofonie aan tonen, die nog maar zelden stopt.” Net als eerder worden beiden bij tijden emotioneel als ze vertellen hoeveel impact hun klachten op hun leven hebben. “Je bent continu een wrak. Op televisie zie je leuke dingen, maar die kan ik nooit doen”, vertelt Dirk somber. Hij maakt zich zorgen om zijn ouders die al op hoge leeftijd zijn en hij maar moeilijk bij kan staan, omdat het Laag Frequent Geluid alle energie uit hem ‘dreunt’. Betteke valt hem daarin bij: “Vroeger kwamen mijn kleinkinderen hier vaak logeren, maar ik kan dat eigenlijk niet meer aan. Ik kan wel huilen als ik op de televisie iemand lekker zie slapen.” Dat is voor haar een eeuwigheid geleden.

Het duo probeert toch telkens een knop om te zetten om zoveel mogelijk energie in de Belangengroep te stoppen. “En dat is best een probleem. Je moet er continu mee bezig zijn en aandacht voor dit probleem vragen, terwijl iedereen die er last van heeft ziek, zwak of misselijk is. Én ze willen er liever niet teveel mee bezig zijn.” Ze hebben zich er het laatste jaar op gericht om zoveel mogelijk experts aan hun kant te krijgen. “Bewijzen is alles”, vertelt Betteke. “Als wij kunnen aantonen dat het Laag Frequent Geluid er is en wat het doet, dan komen we verder.”

Ze sommen na elkaar mijlpalen op. Zo is er een aparte subsectie Laag Frequent Geluid door de Vereniging voor Milieuprofessionals opgericht. Hieronder valt een speciale expertisegroep, bestaande uit onder andere juridici, medici en meet-technische experts. Daarnaast organiseerde de Vereniging Leefmilieu een symposium over het verschijnsel. “Dit is de enige onafhankelijke groep in Nederland, waar je terecht kan met milieuproblemen”, vertelt Dirk. “Een hele grote eer is dat wij uitgenodigd werden om een lezing te geven op het congres Geluid en Trillingen, de grootste in Nederland”, vervolgt hij. En ook de Partners Gezond Leefmilieu organiseerden een symposium over gezondheidsschade door milieufactoren waarbij er aandacht was voor het Laag Frequent Geluid. Bovendien organiseerde de Vereniging Leefmilieu een Laag Frequent Geluid bijeenkomst in het kader van hun burgernetwerkacademie.

“De overheid laat op zich wachten en wij worden steeds zieker”, verklaart Betteke de opmars van de Belangengroep. “Gelukkig vinden veel experts het interessant om dit verschijnsel te onderzoeken. Zij leren ervan en belangrijker nog: zij denken dat het op te lossen is. Er zijn maar weinig mensen die het Laag Frequent Geluid echt ervaren, maar de trillingen gaan wel bij iedereen door het lichaam heen en richten daar schade aan de organen aan. Dit is een gezondheidsprobleem voor iedereen.” En toch laat de overheid op zich wachten? “Hoogstwaarschijnlijk gaat het ministerie Laag Frequent Geluid ook op de agenda zetten”, vertelt Dirk hoopvol. “De ontwikkeling van Laag Frequent Geluid in Nederland gaat steeds harder en het wordt een algemeen milieuprobleem. Het gaat niet meer alleen om die paar gekken uit Zuidhorn”. Het aantal leden van de Belangengroep groeit dan ook wekelijks door. “Daarom merken we ook dat we reden van bestaan hebben. En dat er een kentering in de maatschappij komt.”

Die kentering willen ze zelf vooral bespoedigen. Daarom wordt er gedacht over een enquête die ze willen verspreiden in de gemeente. “Er zijn nog altijd mensen die nog nooit van Laag Frequent Geluid en de gevolgen gehoord hebben.” “Veel mensen in deze regio hebben last van gezondheidsproblemen, ze hebben veel hoofdpijn en last van slaapstoornissen, maar linken dit niet aan het Laag Frequent Geluid”, voegt Betteke toe. “Of ze linken het wel, maar durven er niet voor uit te komen, vanwege hun huis, kerk of bang om voor gek verklaard te worden.” “Er hangt nou eenmaal nog altijd een soort van ‘doem-iets’ overheen”, beaamt Dirk.

Daarnaast wordt er inmiddels door Margriet Westerhof en Christa Moesker gewerkt aan een documentaire over het verschijnsel. Ook een belangrijke stap voor de Belangengroep. “Het is zo moeilijk om dit probleem over te brengen en er is nog nooit iets over op de televisie geweest”, beaamt Dirk. “Hierin wordt belicht wat Laag Frequent Geluid met de mens doet. Het gaat er niet om, om met de vinger te wijzen naar bijvoorbeeld de NAM, maar om de problematiek uit te leggen.” Zo bezochten de dames al een geluidsstudio. “Als je ziet hoe de subwoovers dan heen en weer gaan als er Laag Frequent Geluid afgespeeld wordt, ongelooflijk”, vertelt Betteke. Financiën zijn het enige wat de opnames verder tegenhoudt en daarom wordt de Belangengroep dan ook omgevormd tot Stichting.

De schaarse energie die het duo heeft, wordt dus niet meer benut met het vechten tegen, maar het constructief opbouwen van hun verhaal. Mooi voorbeeld is ook het meetnetwerk wat ze samen met een natuurkundige opzetten. Betteke kruipt snel achter de computer en toont inderdaad een continue meting van Laag Frequent Geluid in haar huis. Deze beelden liegen er niet om. Terwijl zij haar ‘ruis-cd’ opzoekt, het enige waarmee ze kan slapen, vertelt Dirk nog even over de zoektocht naar een anti-geluid. “Een toon die tegengesteld is aan de toon waar wij last van hebben, zou deze kunnen opheffen. Grote probleem is wel dat het bij ons niet om één toon gaat, maar om zoveel. Toch hebben we het bij de experts aangegeven om eens naar deze optie te kijken. Want dit blijft”, vreest hij. De ruis-cd is ook boven water. Niet om aan te horen, maar voor Betteke een bittere noodzaak. Het feit dat deze cd blijkbaar honderden keren per jaar over de toonbank gaat, is genoeg om over na te denken, als we weer afscheid van elkaar nemen.

Iedereen die ook last heeft van het Laag Frequent Geluid kan 24 uur per dag hier melding van maken bij de provincie Groningen op telefoonnummer 050-318 00 00. Daarnaast kan men dit ook altijd melden bij de eigen gemeente. Meer informatie over d

e Belangengroep is te vinden op www.laagfrequentgeluid.nl.