Financiële reserve Grootegast maakt duikvlucht

0
161

Zorgen over financiën gemeente Grootegast

GROOTEGAST – Raadsleden in Grootegast spraken afgelopen woensdag hun zorgen uit over de financiële situatie van de gemeente. Reden daarvoor is dat de Algemene Reserve in één vergadering kelderde van 2,6 miljoen naar 0,9 miljoen. Met het oog op toekomstige kosten ziet het er niet rooskleurig uit voor de gemeenterekening.

Nog voor de discussie begon kwam burgervader Kor Dijkstra (CDA) met de mededeling dat de financiële situatie nog slechter was dan het raadsvoorstel deed vermoeden. In dat voorstel stond dat in de post ‘Onvoorziene kosten’ nog een bedrag zit van € 127.948,-. Dit bleek niet helemaal te kloppen. Door een extra bijdrage aan Novatec van € 96.628,- en nog diverse andere kosten dook het bedrag naar € 16.680,- negatief. Het deed de wenkbrauwen van de verschillende raadsleden fronsen.

Toch was het een gevalletje slikken of stikken tijdens de vergadering. Het afboeken van de verwachte winsten en de nog bijkomende kosten was een voldongen feit. “We zien hierin bevestigd wat we al langer zeiden,” vond Ytsen van der Velde (VZ2000). De oppositiepartij verzocht het college met klem geen geld meer uit de Algemene Reserve te halen. “Het wordt tijd dat het college goed op de financiële toko gaat passen, want dit gaat helemaal mis.” Raadslid Jan Wessels (GL) sprak over donkere wolken, die de gemeente tegemoet komen.

Kritiek ook vanuit de VVD, die tot vorige maand nog deel uitmaakte van de coalitie. Raadslid Van Werven legde de vinger nog even op de zere plek door te vertellen dat de 0,9 miljoen nog verder zal dalen als ook het kunstgrasveld in Grootegast nog aangelegd moet worden. “Uiteindelijk houden we nog vier ton over,” was de conclusie van zijn rekensommetje.

Minder zorgen waren er bij het CDA. Fractievoorzitter Harry van der Tuin haalde in zijn verhaal aan dat de gemeente van het geld de afgelopen jaren wel grote projecten gerealiseerd heeft zoals het centrumplan in Grootegast en de dorpshuizen in Kornhorn en Lutjegast. “Ook is dit al het zevende jaar op rij dat de lasten niet stijgen voor de inwoners van Grootegast omdat er geen OZB-verhoging hoeft worden doorgevoerd.” Hij vroeg zich dan ook af tot hoeverre de algemene reserve nog kan zakken.

Het antwoord daarop kwam van Dijkstra zelf. “Zolang we niet aan de buffer komen, is er niks aan de hand. De raad kan dus beslissen om ook de rest van het geld nog uit te geven.” Toch raadde hij met klem de raadsleden aan het niet zover te laten komen. “Als er tegenvallers zijn moeten we ze kunnen opvangen.” Steun hiervoor kreeg hij van de VVD en VZ2000. Van der Tuin was het hier ook wel mee eens. “Wij willen niet onder preventief toezicht van deze provincie vallen,” was zijn statement.