Gemeenten zelf aan de knoppen bij ‘Nieuwe Novatec’

0
140
Bert Nederveen 2012

Bedrijven moeten verplicht uitkeringsgerechtigden in dienst nemen

STREEK – De gemeenten die meedoen in de samenwerkingsovereenkomst rond Novatec willen in de toekomst meer zeggenschap over de organisatie. Om dat te garanderen wordt de opvolger van Novatec zo opgezet dat de organisatie alleen nog maar door de gemeenten gemaakt beleid uitvoert. Een plan hiervoor werd afgelopen woensdag achter gesloten deuren gepresenteerd aan de raadsleden uit het Westerkwartier en Noordenveld.

Om het plan op te zetten wordt de sociale dienst van Leek, Marum en Noordenveld als basis genomen. Grootegast en Zuidhorn houden hun eigen sociale dienst, maar gaan wel intensief samenwerken. “Je kunt het een beetje zien als een detacheringbedrijf,” legt bestuursvoorzitter Bert Nederveen uit. “We gaan het op een moderne manier naar de markt brengen.”

Het idee is om zoveel mogelijk werknemers onder te brengen bij reguliere bedrijven. “We gaan aan de slag met 2500 personen in de vijf gemeenten,” zegt Nederveen. Alleen van de mensen die nu nog in de sociale werkplaats zitten houden 125 een beschutte werkplek. Nederveen: “Landelijk zal het aantal teruggaan van 100.000 naar 30.000 personen. Een groot deel van de mensen zal ondergebracht worden in de groenvoorziening.”

Om dit plan te laten slagen heeft de overheid bepaald dat bedrijven met meer dan 25 personen verplicht gebruik moeten maken van deze mensen. Nederveen: “Dat hoeft niet perse in dienst, maar kan ook via detachering. Het gaat erom dat er een quotumregeling van 5% komen.” Volgens de bestuursvoorzitter zal het een uitdaging worden om alle mensen onder te brengen. Hij kijkt daarvoor niet alleen naar deze regio, maar ook naar de stad Groningen en de provincie Friesland. “Ik durf nu niet aan te geven of en wanneer het allemaal gaat lukken,” zegt hij. “Wel zal er veel werkgelegenheid ontstaan door het quotum.”

Bij de vraag naar mogelijke werkplekken denkt Nederveen aan Delfzijl en de Eemshaven. “Daar is de laatste jaren veel vraag naar arbeiders geweest. Het is om te voorkomen dat Oost-Europeanen massaal daar aan het werk gaan. Mensen zullen dan wel moeten wennen dat ze wat verder moeten reizen, maar een half uur tot een uur reistijd moet wel kunnen. Dat moeten we goed gaan begeleiden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan timmerbedrijf Alreno. Mensen die daarvoor werkten gingen in busjes helemaal naar Overijssel.”

De komende drie maanden gaat de organisatie de plannen verder uitwerken en mogen de raadsleden er iets van vinden. Wat nog niet bekend is zijn de kosten die de nieuwe organisatie met zich meebrengt. Ook is er geen baanzekerheid voor het ondersteunde personeel van Novatec en Novawork. “We zullen een lijst maken met functies waar mensen aan moeten voldoen en gaan daarbij kijken wie er het beste bij passen. Dat betekent niet dat iedereen automatisch een nieuwe baan heeft.”

Achter de schermen loopt afbouw van de huidige vorm van Novatec ondertussen gewoon door. Voor de afbouw is een budget beschikbaar van 2,5 miljoen euro. Nederveen verwacht dat dit bedrag voldoende moet zijn voor een goede afhandeling. Ook moet de afbouw eerder klaar zijn dan in 2018. De bestuursvoorzitter denkt zelf aan 1 januari 2015 of 2016.