Handen nog niet op elkaar voor onderwijsplan De Marne

0
142

LEENS – Het nieuwe onderwijsplan van wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA) kon afgelopen dinsdag nog niet op volledige steun rekenen. Raadsleden waren kritisch over het plan van de wethouder waarbij scholen in dorpen samen verder moeten. Met name de christelijke partijen hebben er moeite mee dat de identiteit mogelijk verdwijnt.

Volgens Theo de Vries (CU) is het huidige plan niet haalbaar. “Het moet nodig herzien worden,” was zijn oordeel. “In het voorwoord wordt aangegeven dat het essentieel is dat er draagvlak is voor de plannen. Dat is hier niet aangetoond. Als er met de Medezeggenschap Raad van de scholen was gesproken, had er een ander rapport gelegen.” De Vries pleitte dan ook voor een nieuw plan waarin iedere school zijn eigen identiteit kan behouden.

Steun kreeg de partij min of meer van het CDA. Zo zei Marja Leffers dat zij er grote waarde aan hecht dat ouders kunnen kiezen tussen bijzonder en openbaar onderwijs. De VVD ging niet mee op dat punt. “Wij snappen dat christelijk onderwijs gewenst is, maar we moeten er wel rekening mee houden dat dit het platteland is,” zei Johan van der Vis. Hij zei het jammer te vinden dat de samenwerking tussen de scholen nog niet van de grond is gekomen.

Het is nu aan wethouder Waalkens om met een definitief plan te komen. Hij zal daarbij de raadsleden moeten overtuigen van de noodzaak tot fusie. Leffers: “Wij zijn voor het idee dat het grootste draagvlak heeft.” Volgens haar is het motto: samen waar het kan en apart waar het moet.