Visitatiecommissie velt genadeloos oordeel over bestuurscultuur

0
114
Aanbieden rapport Visitatie

REGIO – Van 23 naar zes gemeenten binnen vijf jaar. De Visitatiecommissie heeft met dit advies een ambitieus plan bij Provincie Groningen en de gemeenten neergelegd. De zes gemeenten hebben de werktitels Westerkwartier, Hogeland, Stad Groningen, Eemsdelta, De Compagnie en Oost Groningen gekregen. Volgens de commissie zijn er forse sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven die gemeenten in de huidige structuur niet kunnen oplossen.

Het rapport beschrijft dat de financiële positie van de meeste Groninger gemeenten ronduit zorgwekkend is en dat er vanwege verschillende decentralisaties meer taken moeten worden uitgevoerd met minder geld. Ook wordt er weergegeven dat de gemeenten zelf de noodzaak van samenwerking inzien. De huidige bestuurscultuur wordt keihard aangepakt. Een cultuur van elkaar niets gunnen en veelal de belangen van de eigen gemeente voorop zetten, ook als dit ten koste gaat van ontwikkelingen in de regio.

Het fuseren van de gemeenten wordt een klus op zich, want daar waar de burgemeesters zich overwegend positief hebben uitgesproken, zijn de reacties uit de regio niet mals. Zo wordt de huidige gemeente Eemsmond opgesplitst in een deel wat bij de nieuwe gemeente Hogeland gaat horen, terwijl de Eemshaven en het industriële gebied zich gaat voegen bij de nieuwe gemeente Eemsdelta. Burgemeester Marijke van Beek was ‘not amused’ met dit voorstel van de visitatiecommissie.

Ondanks de eventuele mogelijkheden heeft de commissie niet gekeken naar herindeling over de provinciegrens. Volgens voorzitter Geert Jansen van de visitatiecommissie was de opdracht om simpelweg binnen de provinciegrenzen te gaan herindelen. Toch laat de situatie het volgens hem toe om over grenzen te kijken.