Dorpen vrezen investeringsstop

0
460

“Het Middag Humsterland hoort bij het Westerkwartier”

ZUIDHORN – Het was even flink schrikken voor de inwoners van Oldehove, Niehove en Saaksum. In de plannen van de visitatiecommissie van de provincie Groningen was te lezen dat dit deel van de gemeente Zuidhorn overgedragen zou worden aan de nieuwe gemeente Hogeland. Het idee erachter is dat het landschap Middag Humsterland daardoor in één gemeente komt te liggen. De inwoners zien het echter niet zitten en vrezen een investeringsstop.

Volgens Peter Hoeksema, voorzitter van Dorpsbelangen Oldehove, is het een keuze uit twee slechten. “Het beste is dan toch dat we bij de gemeente Westerkwartier komen. Het Reitdiep zou een natuurlijke scheidslijn zijn.” De voorman zegt niet blij te zijn met de voorstellen van de commissie. “Ik heb met allerlei mensen gesproken en het merendeel is er echt niet blij mee. Het zou jammer zijn als wij naar het Hogeland gaan. Voor alles zijn we nu aangewezen op Zuidhorn.”

Voorman Louis van der Walle van Dorpsbelangen Niehove is het met zijn collega eens. “Ik vind het raar. Voor zover ik weet is het Westerkwartier al jaren een eenheid. Wij zitten toevallig op de klei, maar in het Westerkwartier heb je ook zand en veen. Dat moet je niet van elkaar gaan scheiden. Ik heb begrepen dat ze ‘een historische fout’ recht willen zetten door dit deel bij het Hogeland te voegen, maar volgens mij hebben ze een historische fout gemaakt door Ezinge ooit bij de gemeente Winsum te voegen.” Daarnaast wijst Van der Walle erop dat Niehove altijd wordt aangeduid als ‘De parel van het Westerkwartier’. “Hoe moet dat dan straks als we niet meer bij het Westerkwartier horen?” vraagt hij zich hardop af.

De voorzitter uit Niehove ziet het niet zitten als zijn dorp in een gemeente komt, die zich vooral op het toerisme gaat richten. “Wij willen kleinschalig toerisme in Niehove. Zeker niet zoals het bijvoorbeeld in Pieterburen of Orvelte gaat. Als ze dat willen, dan heb je hier met een bevolking te maken die dat niet wil. Toeristen zijn prima, maar niet teveel. Wij vinden het dorp niet leefbaar als er zoveel toeristen doorheen trekken.”

De vrees in Oldehove is dat de gemeente Zuidhorn de komende jaren niet meer wil investeren in het dorp, als het wordt overgedragen richting het noorden. “Als de herindeling pas in 2018 plaatsvindt, zitten wij vijf jaar in onzekerheid,” zegt Hoeksema. “In Zuidhorn zullen ze denken: het is wel goed. Ze zullen dan niet meer investeren. De nieuwe gemeente bestaat ook nog niet, dus dan staat alles hier stil.”

Volgens burgemeester Bert Swart (CDA) is hiervan geen sprake. “Wij zullen ervoor gaan om Oldehove, Niehove en Saaksum te behouden voor de gemeente Zuidhorn.” De burgervader kan zich niet voorstellen dat de gemeente verder gaat zonder het gebied. Wel zou hij het toejuichen als de voormalige gemeente Ezinge bij het Westerkwartier wordt gevoegd. “Het hele Middag Humsterland ligt dan in één gemeente,” stelt hij.