‘Kijk vooral naar wat het beste is voor het kind’

0
101

JISTRUM – Raadslid Ypie Spoelstra van de ChristenUnie woonde op 11 maart een hoorzitting bij. De aanleiding voor deze hoorzitting was het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten. Als dit advies werkelijkheid wordt verdwijnt bijna de helft van de basisscholen in Fryslân. Volgens veel deelnemers aan de hoorzitting, waaronder veel schoolbestuurders en vertegenwoordigers van Friese gemeenten, moeten schoolbesturen zelf de ruimte krijgen om in gesprek te gaan met ouders en de gemeente over het voortbestaan van de school. Volgens Spoelstra is een tweede advies aan de Onderwijsraad de kleine scholentoeslag in de huidige vorm te handhaven. Scholen dwingen om samen te werken om in aanmerking te komen voor de kleine scholentoeslag, is in strijd met de vrijheid van onderwijs. Een derde belangrijk aspect is dat er maatwerk geleverd dient te worden, waarbij het kind centraal staat. Hierbij moet men vooral kijken naar wat voor het kind het beste is in zijn of haar eigen dorp.