Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) neemt taken van De Marne over

0
98

DE MARNE – Burgemeester en wethouders van De Marne hebben besloten de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de toekomst uit te besteden aan de RUD. Het gaat om het overdragen van de zogenaamde Wabo+ taken. Hier vallen onder meer de omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu, maar bijvoorbeeld ook de drank- en horeca en evenementenvergunningen onder. Inwoners en bedrijven in De Marne kunnen in de toekomst hun vergunningen nog gewoon via het loket van de gemeente aanvragen. Er wordt de komende tijd stevig ingezet om het Klanten Contact Centrum hiervoor klaar te maken.

Het college kies bewust voor en borging van de kwaliteit van de dienstverlening op de langere termijn. Dit is de laatste jaren steeds lastiger geworden vanwege uitbreiding van taken en toename van de complexiteit. Het college verwacht dat een robuuste uitvoeringsorganisatie als de RUD hier beter voor toegerust is.