“De herindeling is een feit. Het gaat nu over de dorpen”

0
143
DSK_STRK-p11

Burgemeester Kor Dijkstra (CDA):

GROOTEGAST – Volgens burgervader Kor Dijkstra (CDA) van de gemeente Grootegast is herindeling in het Westerkwartier iets waar niet meer onderuit te komen is. Die mededeling deed hij afgelopen week in de gemeenteraadsvergadering aan het einde van een discussie over de bestuurlijke toekomst van zijn gemeente. Volgens Dijkstra gaat het er nu nog om hoe er met de dorpen omgegaan wordt. Wat hem betreft is herindeling geen onderwerp bij de verkiezingen in 2014.

Het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’, dat onlangs werd opgesteld in opdracht van de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten, werd om verschillende redenen gesteund door de raadsleden. “Eigenlijk had het rapport ‘begrensd onderling niet gunnen’ moeten heten,” was de stelling van Kees Apoll (CU). “Hoe kun je stappen zetten als gemeenten elkaar doorgaans niet veel gunnen? Onze mening is dat we samen één gemeente moeten worden. Het Reitdiep kan daarbij de bovengrens zijn en eventueel mag Ezinge aansluiten. Uiterlijk 1 januari 2018 moet het geregeld zijn, liever eerder.”

Steun voor het voorstel kwam er ook van de PvdA. Volgens Myra Eeken is herindeling een oplossing voor de huidige problematiek, maar niet zaligmakend. “Dit plan kan alleen maar slagen met sterke en leefbare dorpen.” Harry van der Tuin (CDA): “We zien hierin een belangrijke rol voor de provincie, maar het moet dan ook de laatste klus van de provincie zijn. De provinciale laag kan daarna afgeschaft worden. Het moet afgelopen zijn met betutteling op details.”

Bij de VVD en VZ2000 gingen de handen nog niet op elkaar. Ytsen van der Velde (VZ2000) trok de genoemde voordelen van herindeling in twijfel. “We komen nu weer terug in allerlei gemeenschappelijke regelingen waar we net van af waren. Kijk bijvoorbeeld maar naar de muziekschool. Als gemeente zijn we daar in het verleden goed uitgesprongen. Straks moeten we weer meebetalen.”

Anders was het geluid van de VVD. Volgens deze partij gaat de herindeling niet ver genoeg. “Een absolute ondergrens voor een nieuwe gemeente moet 60.000 inwoners zijn,” stelde Gert van Werven. “De huidige samenwerkingsverbanden hebben vaak een slecht democratisch gehalte. De raden staan buiten spel, maar zijn tegelijk wel door de mensen gekozen om dingen voor hun te regelen.” Ook vond hij de gestelde datum van 1 januari 2018 onrealistisch. Volgens Van Werven moet er gekeken worden of er direct samengevoegd kan worden met het Hogeland. “De omvang moet zo zijn dat we de komende 25 jaar niet meer hoeven herindelen om onafhankelijk te blijven functioneren.” Voor het plan kreeg hij geen steun.

Irritatie bij VZ2000 ontstond er toen Dijkstra zijn laatste woorden over het punt sprak. Volgens raadslid Harm Beute moet het plan tot herindeling voorgelegd worden aan de inwoners voor de raad een beslissing neemt. “Als je dit niet voorlegt, heeft dat toch niks met democratie te maken?” was zijn stelling. Volgens Van Werven is er bij het niet voorleggen zelfs sprake van onbehoorlijk bestuur. Toch ging burgemeester Dijkstra niet mee in de verhalen van de twee oppositiepartijen. Volgens hem is de herindeling een feit.